Polacy zmieniają metody wychowawcze. 90 proc. stawia na porozumienie rodziców z dziećmi

(fot. Pixabay)

Zaledwie 8 proc. Polaków uważa, że w wychowaniu ważne jest posłuszeństwo dzieci wobec rodziców, 90 proc. stawia na porozumienie rodziców z dziećmi – wynika z sondażu CBOS.

CBOS po ponad dziesięciu latach przerwy ponownie zbadał opinie Polaków o wychowywaniu dzieci. Ostatni raport poświęcony tej problematyce opublikowano w 2009 roku, a poprzedni – w 1998 roku. W raporcie wyjaśniono, że zadanie dokładnie tych samych pytań pozwoliło prześledzić zmiany, jakie zaszły w ostatnich trzech dekadach w opiniach o wychowaniu dzieci.

Z sondażu wynika, że 90 proc. Polaków za kluczową rolę w wychowaniu uważa porozumienie rodziców z dziećmi, a tylko 8 proc., że ważniejsze jest posłuszeństwo dzieci wobec rodziców. Z opinii ogółu Polaków można wywnioskować, że podejście do dzieci stało się bardziej podmiotowe, a oczekiwania wobec dziecka dostosowane do jego wieku.

STARY MODEL WYCHOWANIA I CZAS POŚWIĘCANY DZIECIOM

Grupami, w których w większym stopniu niż wśród innych zachował się stary model wychowania są głównie osoby powyżej 55 lat, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym, robotnicy wykwalifikowani i emeryci. Przekonanie, że dla wychowania ważna jest karność dwukrotnie częściej podzielają mężczyźni niż kobiety (10 proc. i 5 proc.)

Tylko 20 proc. badanych uważa, że Polacy za mało czasu i uwagi poświęcają swoim dzieciom. Opinię tę częściej niż pozostali wyrażają osoby mieszkające w małych miasteczkach (do 20 tys. ludności).

ZMIANA W POSTRZEGANIU STOSUNKU DO DZIECI

W raporcie podano, że 24 proc. respondentów uważa, że współcześni rodzice rozpieszczają swoje dzieci, 3 proc. jest zdania przeciwnego, a 68 proc. wybrało oceny między tymi dwiema skrajnościami.

– Warto zauważyć, że ponad dekadę temu dwie trzecie badanych (67 proc.) było zdania, iż rodzice rozpieszczają dzieci. Dzisiejsze traktowanie dzieci w większym niż wcześniej stopniu na równi z dorosłymi oznacza więc zarówno większą podmiotowość dziecka, jak i mniejsze rozpieszczanie – podkreślono.

PODEJŚCIE DO KAR FIZYCZNYCH

CBOS zapytał też o stosowanie kar fizycznych, o tzw. lanie. 21 proc. badanych stwierdziło, że rodzice zbyt rzadko stosują kary fizyczne, chociaż udział tej odpowiedzi zmniejszył się o ponad połowę od 2009 r. Zaledwie 6 proc. Polaków uważa, że dzieci są zbyt często bite i ten wynik również jest znacząco niższy od uzyskanego w poprzedniej edycji badania. 21 proc. ankietowanych nie odpowiedziało na to pytanie, wybierając opcję trudno powiedzieć lub odmawiając odpowiedzi.

Opinię, że dzieci za rzadko dostają lanie częściej niż pozostali wyrażają badani powyżej 55 lat, emeryci i renciści, a więc dziadkowie dzisiejszych małych dzieci.

Co piąty respondent (20 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że współcześni rodzice są nadmiernie opiekuńczy, a 3 proc. uważa, że rodzice zbyt często zmuszają dzieci do samodzielności.

CECHY, KTÓRE RODZICE NAJCHĘTNIEJ WIDZIELIBY U DZIECI

CBOS zapytał również wszystkich respondentów o cechy, które najchętniej widzieliby u dzieci, kiedy one dorosną. 63 proc. ankietowanych uważa, że bardzo ważne jest, aby ich dziecko w przyszłości potrafiło walczyć o swoje sprawy. Niemal tyle samo osób (62 proc.) chciałoby, żeby ich dzieci miały własne zdanie i nie ulegały innym. Na trzecim miejscu, z niewiele mniejszym odsetkiem wskazań (61 proc.), plasuje się dążenie do osiągnięcia własnego szczęścia.

– Dopiero na czwartym miejscu znalazła się cecha, która ponad dekadę temu była dla Polaków najważniejsza – żeby dzieci, gdy dorosną, postępowały moralnie. Obecnie szczególnie zależałoby na tym 59 proc. ankietowanych – podano.

W porównaniu z poprzednią edycją badania spadło też znaczenie nadawane wysokim zarobkom (37 proc. w 2009 roku, 27 proc. obecnie) oraz inicjatywie i przedsiębiorczości (spadek z 56 proc. do 45 proc.).

CZAS SPĘDZANY Z DZIECKIEM

Z badania wynika ponadto, że 63 proc. codziennie znajduje czas, żeby rozmawiać z dzieckiem o jego sprawach.

– Współczesny model wychowania kładzie większy niż 13 lat temu nacisk na wartości indywidualistyczne – osobiste spełnienie, koncentrację na własnych sprawach i niezależność. Rodzice więcej czasu spędzają z dziećmi i robią to w sposób bardziej wartościowy niż ponad dekadę temu – podsumowano w raporcie.

METODOLOGIA BADANIA

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę. Badanie zrealizowano od 14 do 25 sierpnia 2022 roku na próbie 1043 osób (w tym: 60,0 proc. metodą CAPI, 23,3 proc. – CATI i 16,7 proc. – CAWI).

PAP/am

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj