PKN Orlen połączył się z PGNiG. Obajtek: „wchodzimy do grona 150 największych firm na świecie”

(Fot. PKN Orlen)

Połączyliśmy się z Grupą Kapitałową PGNiG. Tym samym finalizujemy procesy przejęć, dzięki którym wchodzimy do grona 150 największych firm na świecie – oznajmił w środę na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen poinformował w środę rano, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o wpisie w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 2 listopada 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia koncernu ze spółką PGNiG, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN Orlen uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki we wrześniu.

– Połączyliśmy się z GK PGNiG – napisał w środę na Twitterze prezes PKN Orlen. – Stworzyliśmy potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależności energetyczną Europy Środkowej – dodał.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PODWYŻSZONY

Jak wyjaśnił PKN Orlen, połączenie przeprowadzone zostało zgodnie Kodeksem Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki – aktywa i pasywa tego podmiotu na spółkę przejmującą – PKN Orlen, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które zostaną wydane akcjonariuszom PGNiG.

PKN Orlen poinformował, że w związku z połączeniem jego kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 783 059 906,25 zł do kwoty 1 451 177 561,25 zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki ogólna liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1 160 942 049 akcji o wartości nominalnej 1,25 zł.

POWSTANIE PODMIOT, KTÓRY SPROSTA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Przejęcie PGNiG to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, po wcześniejszym przejęciu Grupy Energa oraz Grupy Lotos.

Rząd na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się 26 września. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września. Natomiast akcjonariusze PGNiG przegłosowali połączenie z PKN Orlen podczas NWZ 10 października.

PGNiG dysponuje największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. km gazową siecią dystrybucyjną, jest też jedynym podmiotem w kraju posiadającym podziemną infrastrukturę magazynową dla gazu ziemnego.

Rząd fuzję PKN Orlen i PGNiG uzasadniał tym, że powstanie podmiot, który będzie w stanie sprostać transformacji energetycznej – duży koncern będzie mógł skuteczniej pozyskiwać surowce, wejść na nowe rynki zbytu i będzie miał większe możliwość negocjowania korzystniejszych warunków zakupu surowców energetycznych.

Pod koniec października PKN Orlen, PGNiG i organizacje związkowe działające w PGNiG podpisały porozumienie, w którym potwierdzone zostały uprawnienia pracowników po połączeniu obu firm. PKN Orlen podkreślił wówczas, że kluczowym elementem zawartego porozumienia jest gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGNiG.

PAP/am

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj