Nowe przejście graniczne w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej? Projekt trafił do opiniowania

(fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

Utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej – to jedno z rozwiązań projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów, które trafiło do opiniowania. W projekcie uwzględniono utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat, a także zmianę statusu lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków z dodatkowego na stałe lotnicze przejście graniczne.

Ustalenie przejścia granicznego Nowy Świat uzasadnione jest – jak wskazano – koniecznością zapewnienia miejsca kontroli granicznej dla jednostek pływających po nowej drodze wodnej dla żeglugi pomiędzy Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim.

CEL: ROZWÓJ PORTU W ELBLĄGU

Podano, że w początkowym okresie funkcjonowania dotyczyć ono będzie w szczególności jednostek sportowo – żeglarskich i rybackich. Dodano, że celem budowy przekopu jest m.in. rozwój portu w Elblągu, wobec powyższego w projektowanym rozporządzeniu określono rodzaj ruch granicznego w tym przejściu, jako osobowy i towarowy.

W uzasadnieniu stwierdzono, że biorąc pod uwagę umiejscowienie rejonu przekopu oraz odległości od obecnie funkcjonujących przejść granicznych, utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat jest zasadne.

Wnioskodawcy podnoszą ponadto, że ustalenie na lotnisku Warszawa-Radom stałego lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków jest uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania portu lotniczego w świetle skali spodziewanego ruchu lotniczego oraz zagwarantowania właściwego poziomu ochrony granicy państwa.

WNIOSEK ZŁOŻYŁ DYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO

Analiza prognozowanej przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” siatki połączeń wskazuje na zasadność przedmiotowej inicjatywy. Port Lotniczy prognozuje, że w 2023 r. w ramach połączeń regularnych i czarterowych zrealizowanych zostanie około 6 500 operacji lotniczych i odprawionych zostanie około 260 000 pasażerów, przy czym udział ruchu non-Schengen wynosić powinien 55 proc. W uzasadnieniu wskazano, że mając na uwadze przewidywany termin uruchomienia lotniska w Radomiu oraz zakres i rodzaj mającego tam się odbywać ruchu lotniczego, uzasadnione jest przekształcenie lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków z dodatkowego na stałe.

Opracowanie regulacji – jak wyjaśniono – związane jest z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat oraz z wystąpieniem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z wnioskiem do szefa MSWiA o ustalenia stałego lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków.

PAP/raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj