Sondaż: aż 77 proc. ankietowanych uważa, że to Polska powinna kontrolować lasy państwowe

(Fot. Lasy Państwowe/Maciej Chromy)

W opinii 77 proc. badanych to Polska powinna sprawować kontrolę nad lasami państwowymi w naszym kraju; zaledwie co dziesiąty jest zdania, że Unia Europejska – wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

W sondażu, którego wyniki opublikowano w niedzielę, zadano jedno pytanie. – Kto według Pani/Pana powinien sprawować kontrolę nad polskimi lasami państwowymi? – brzmiało pytanie. 77 proc. badanych odpowiedziało, że Polska. 10 proc. wskazało na Unię Europejską, a 13 proc. oceniło, że trudno powiedzieć.

– Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego chce odebrać państwom członkowskim kompetencje w zarządzaniu lasami i gospodarką leśną. Komisja zagłosowała za poprawkami do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi, lasy miałyby zostać przeniesione z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych – wskazano na portalu wPolityce.pl.

– Przejęcie polskich lasów przez Brukselę wymagałoby zmiany traktatów, a więc jednomyślności wszystkich państw członkowskich – dodano.

Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) od 27 do 30 stycznia 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1083 osób.

PAP/ol

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj