Bezpłatne audycje wyborcze i referendalne w Radiu Gdańsk – ogłoszenie

(Fot. Radio Gdańsk)

Zgodnie z opublikowanymi w Dzienniku Ustaw w dniu 18 września 2023 r. rozporządzeniami KRRiT z dnia 13 września 2023 r. Radio Gdańsk udostępnia swoją antenę podmiotom uprawnionym do rozpowszechniania bezpłatnych audycji wyborczych oraz referendalnych.

W dniach od 29.09 do 13.10.2023 wyemitujemy 900 minut nieodpłatnych audycji referendalnych, 900 minut czasu antenowego przeznaczymy na rozpowszechnianie audycji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz 360 minut w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioski o przyznanie czasu na nieodpłatne audycje muszą wpłynąć do sekretariatu Radia Gdańsk najpóźniej do dnia 25 września 2023 roku do godziny 15.30.

Szczegóły składania wniosków i odpowiednie rozporządzenia w załącznikach:

1.2023 Zasady wybory Radio Gdańsk

2.2023 Wniosek wybory Radio Gdańsk

3.2023 Zasady referendum Radio Gdańsk

4.2023 Wniosek referendum Radio Gdańsk

W dniu 18 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano:

1.rozporządzenie KRRiT z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi;

2.rozporządzenie KRRiT z dnia 13 września 2023 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.;

3.rozporządzenie KRRiT z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji;

4.rozporządzenie KRRiT z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii referendalnej i kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych; do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo usunięcia danych w każdym czasie. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt na iod@krrit.gov.pl

RG

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj