Sondaż: 64 proc. Polaków uważa, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski

(fot. General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

64 proc. Polaków uważa, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski; przeciwnego zdania jest 30 proc. badanych. Według 65 proc. badanych Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem; przeciwnego zdania jest 28 proc. respondentów – wynika z wrześniowego sondażu CBOS.

W sondażu CBOS pytano respondentów m.in. o to, czy ich zdaniem wojna na Ukrainie zagraża Polsce oraz m.in. o stosunek do ukraińskich uchodźców. Ankietowani pytani byli też, co myślą na temat tworzenia w Polsce ukraińskich szkół, cerkwi, ośrodków kultury lub całych dzielnic w dużych polskich miastach.

ZAGROŻENIE DLA POLSKI

Z badania wynika, że 64 proc. Polaków uważa, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski (spadek o 6 pkt proc. w stosunku do sondażu z sierpnia), w tym 21 proc. uważa, że „zdecydowanie tak”, a 43 proc. – „raczej tak”. CBOS zauważył, że to najniższy wynik od wybuchu wojny. 30 proc. badanych jest z kolei zdania, że wojna na Ukrainie nie zagraża bezpieczeństwu naszego kraju, w tym 25 proc. – raczej nie, 5 proc. – zdecydowanie nie. 6 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

PRZYJMOWANIE UCHODŹCÓW

W badaniu spytano również o to, czy Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem. Twierdząco we wrześniu odpowiedziało 65 proc. (spadek o 4 pkt proc. w stosunku do sierpnia), z czego 17 proc. – zdecydowanie tak, a 48 proc. – raczej tak. 28 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.) uważa, że nasz kraj nie powinien przyjmować ukraińskich uchodźców, z czego 18 proc. jest zdania, że „raczej nie”, a 10 proc. – „zdecydowanie nie”. 7 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Jak zauważył CBOS, odsetek Polaków popierających przyjmowanie uchodźców z Ukrainy spadł wyraźnie we wrześniu, osiągając najniższy poziom od wybuchu wojny. „Już w poprzednim miesiącu odnotowaliśmy znaczący, 7-punktowy spadek, co może wskazywać, że obecnie stosunek Polaków do Ukraińców szybko się zmienia” – wskazała sondażownia.

Badani pytani byli też w sondażu: „Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?”. Twierdząco odpowiedziało 41 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.), przecząco – 59 proc. (spadek o 3 pkt proc.).

UKRAIŃSKIE SZKOŁY, OŚRODKI KULTURY, DZIELNICE I CERKWIE

Ankietowani pytani byli też „o stosunek do tworzenia przez żyjących w Polsce Ukraińców własnych szkół, ośrodków kultury, dzielnic, a także cerkwi”. CBOS zwrócił uwagę, że „wyniki pokazują, że niechęć wobec takich działań jest znaczna – odpowiedzi na każde zadane przez nas pytanie są w przeważającej mierze negatywne”.

48 proc. ankietowanych jest przeciw tworzeniu w Polsce ośrodków kultury ukraińskiej; 42 proc. opowiedziało się za ich tworzeniem; 10 proc. nie ma zdania. 51 proc. respondentów jest przeciw prawu Ukraińców mieszkających w Polsce do tworzenia cerkwi; „za” jest 39 proc. badanych; 9 proc. nie ma zdania.

58 proc. respondentów opowiedziało się przeciw tworzeniu ukraińskich szkół w Polsce; „za” jest 31 proc. badanych; 11 proc. nie ma zdania.

Ukraińskim dzielnicom w dużych polskich miastach sprzeciwia się 87 proc. badanych. Pomysł ten popiera 7 proc. respondentów; 6 proc. nie ma zdania na ten temat.

SONDAŻ

Sondaż przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 września 2023 roku na próbie liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

PAP/aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj