Coraz więcej osób segreguje kartony po płynnej żywności, ale… nie wszyscy robią to prawidłowo

(Fot. Wikimedia Commons)

92 proc. osób segreguje odpady opakowaniowe, to o 13 proc. więcej niż w ubiegłym roku – wynika z badania firmy badawczej SW Research, na zlecenie Fundacji ProKarton. 

Zgodnie z tegorocznym sondażem o 10 proc. wzrosła świadomość dotycząca recyklingu kartonów po płynnej żywności – 67 proc. badanych wie, że ten typ opakowań jest w Polsce przetwarzany.

Według wyników badania zużyte opakowania częściej segregują mieszkańcy małych miast liczących do 20 tys. mieszkańców (96 proc.) oraz osoby powyżej 60 roku życia (96 proc.). Rzadziej zaś – mieszkańcy województwa podkarpackiego (83 proc.) i osoby w wieku 18-29 lat (87 proc.).

– Wyniki tegorocznego badania to znak, że gotowość do działań na rzecz środowiska rośnie w naszym kraju skokowo, a poprawna selektywna zbiórka jest kluczowym obszarem tej zmiany. Dzięki segregowaniu odpadów jeszcze więcej materiałów pochodzących z zużytych opakowań może być poddanych procesom recyklingu i ponownie wykorzystanych w nowych produktach. W ten sposób chronimy przyrodę i ograniczamy zużycie zasobów naszej planety – skomentował wyniki badań cytowany w komunikacie Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.

WAŻNE, BY WYBIERAĆ ODPOWIEDNI POJEMNIK

Przypomniano, że karton po mleku, soku czy napoju roślinnym – po opróżnieniu – należy wyrzucić do pojemnika żółtego, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe.

Z badania wynika, że w tym roku nie zaobserwowano dużej zmiany w poziomie wiedzy Polaków w tym zakresie – wyniki badania pokazują, że wie o tym 59 proc. ankietowanych, czyli o jeden punkt procentowy więcej niż w 2022 roku. Właściwy pojemnik częściej wybierają osoby po 50. roku życia oraz mieszkańcy wsi. Biorąc za kryterium miejsce zamieszkania, najwięcej prawidłowych odpowiedzi wskazali mieszkańcy województw opolskiego i pomorskiego.

Zwrócono uwagę, że zmniejszył się odsetek osób, które nie zwracają uwagi na to, do którego pojemnika wyrzucają kartony po płynnej żywności. W 2022 roku było to 22 proc. badanych, a w 2023 jedynie 9 proc.

Wyniki badania wskazują, że wzrosła świadomość recyklingowa – 67 proc. badanych wie, że kartony po płynnej żywności są poddawane recyklingowi – to o 10 proc. więcej niż w poprzednim roku. Prawidłową odpowiedź częściej wskazywały kobiety, osoby w grupie wiekowej 30-49 lat oraz osoby z wyższym wykształceniem. Najmniejszy poziom wiedzy o recyklingu jest spotykany u osób w wieku 50-59 lat oraz mieszkańców województwa lubuskiego.

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research we wrześniu 2023 roku techniką wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1007 osób powyżej 18 roku życia.

Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka i soków w 2011 r.

PAP/jk

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj