Większość Polaków zadowolona z sytuacji w zakładach pracy. Pozytywnie ocenia ją 63 proc. osób

(Fot. Freepik)

Nastroje na rynku pracy w grudniu ubiegłego roku, w porównaniu z listopadem, wyraźnie się poprawiły – wynika z badania CBOS Nastroje na rynku pracy w grudniu 2023 roku. Blisko dwie trzecie, czyli 63,3 proc. pracujących zarobkowo pozytywnie oceniło obecną sytuację w zakładach pracy.

CBOS podał, że 53,6 proc. określiło sytuację w zakładzie pracy jako dobrą, a 9,7 proc. jako bardzo dobrą. Co czwarty badany (25,4 proc.) uznał, że nie jest ona ani dobra, ani zła. Negatywne oceny wystawiło 9,2 proc. pytanych, z czego 8,2 proc. z tej grupy uważało sytuację w zakładzie pracy za po prostu złą, a 1 proc. za bardzo złą.

Według CBOS, w porównaniu z listopadem 2023 roku oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy wyraźnie się poprawiły – o 5 pkt proc. wzrósł odsetek pracujących zarobkowo oceniających, że sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra, a po 3 pkt proc. zmniejszyły się grupy uważających ją za ani dobrą, ani złą oraz twierdzących, że jest ona zła. Dodano, że ostatnio tak dobre oceny sytuacji w zakładach pracy notowaliśmy w maju 2022 roku.

NAJGORZEJ W PRYWATNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Jak zauważa CBOS, najgorzej sytuację w swoim miejscu pracy ocenili pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych. Blisko połowa (46 proc.) z tej grupy stwierdziła, że aktualna sytuacja w nich nie jest ani dobra, ani zła, oceny pozytywne wyrażane były natomiast znacznie rzadziej niż wśród pracujących poza prywatnym rolnictwem (32 proc.), a negatywne – zdecydowanie częściej (17 proc.). Jeszcze gorzej sytuację w swoim miejscu pracy postrzegali właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych i pomagający im członkowie rodzin – tylko 29 proc. z nich uważało, że jest ona dobra, a 19 proc. oceniało ją jako złą.

– Relatywnie dużo (13 proc.) ocen negatywnych odnotowaliśmy także wśród pracowników instytucji, urzędów lub zakładów całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych (także jednoosobowych spółek Skarbu Państwa), jednak aż dwie trzecie (66 proc.) tej grupy twierdziło, że sytuacja w ich miejscu pracy jest dobra. Pozytywne oceny dominowały także wśród pozostałych badanych pracujących poza prywatnym rolnictwem, a największy odsetek osób uważających sytuację w swojej firmie za dobrą odnotowaliśmy wśród zatrudnionych w spółkach właścicieli prywatnych i państwa (69 proc.). W tej grupie najmniej było też ocen negatywnych (3 proc.) – dodano.

Według CBOS, w porównaniu z listopadem 2023 roku największa poprawa ocen nastąpiła wśród pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych.

CORAZ WIĘKSZA STABILIZACJA

Z badania wynika też, że w grudniu odnotowano znaczący wzrost poczucia stabilizacji sytuacji. Ponad trzy piąte (61 proc.) pracujących zarobkowo prognozowało, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładzie pracy pozostanie bez zmian (od listopada wzrost o 7 pkt proc.). Poprawy spodziewało się 22 proc. (spadek o 3 pkt), a pogorszenia 9 proc. pytanych (spadek o 2 pkt). Nieznacznie zmniejszyły się nie tylko grupy przewidujących zmiany in plus i in minus, ale także tych, którzy uchylili się od odpowiedzi na to pytanie (8 proc, spadek o 2 pkt).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadził między 28 listopada a 12 grudnia 2023 roku na próbie liczącej 961 osób wylosowanej z rejestru PESEL. Respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny samodzielne wypełnienie ankiety.

 

PAP/jk

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj