Spotkanie seniorów z udziałem wojewody. „Najważniejsza jest walka z samotnością”

(Fot. gdansk.uw.gov.pl)

Po dwuletniej, spowodowanej pandemią, przerwie seniorzy z Pomorza ponownie spotkali się w Gdańsku. Debata Senior 2023 odbyła się na zaproszenie wojewody pomorskiego, a wzięło w niej udział niemal 60 kół i domów seniora. Spotkanie to nie tylko okazja do podsumowania działań na rzecz seniorów. To też miejsce, gdzie sami o sobie rozmawiać mogą przedstawiciele srebrnego pokolenia.

Polityka senioralna, działania na rzecz osób starszych, ale też kwestie związane ze zdrowiem, leczeniem czy ogólnie pojętym bezpieczeństwem. Na konferencji Senior 2023 nie brakowało tematów, które bezpośrednio interesują osoby starsze. Szczególnie te, które jesień życia spędzają aktywnie.

WOJEWODA O POLITYCE SENIORALNEJ

– Szkoda, że nie mamy jeszcze takich organizacji w każdej gminie. W tej chwili tego rodzaju instytucje działają w około połowie, czyli sześćdziesięciu gminach na Pomorzu. Ten program związany z domami czy klubami seniora to tylko jeden z wielu programów właśnie dla osób starszych. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona zdrowiu, ale żeby było zdrowie, musi być też szereg innych rzeczy, na przykład zwykła aktywność – mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich. – Są wielkie programy jak 13 czy 14 emerytura, rewaloryzacja w tym roku rekordowa. Ale ludzie potrzebują też zwykłych spotkań – dodawał Drelich.

W Muzeum II Wojny Światowej, gdzie odbyła się konferencja, byli nie tylko korzystający z kierowanych do nich programów seniorzy, ale też osoby, które te programy przygotowują. Dla wszystkich najważniejsze było jednak samo spotkanie, podczas którego można było m.in. odnowić kontakty między odległymi od siebie klubami.

– Są seniorzy, których w tym wieku spotyka samotność. Nie każdy ma rodzinę, bliskich czy znajomych, więc te rozwiązania rządowe kierowane do samorządów, żeby przeciwdziałać samotności i zachęcać do dalszej aktywności społecznej, są bardzo ważne. To jest najważniejsze – walka z samotnością – przekonywał Dariusz Drelich.

„ODPOWIEDŹ NA OCZEKIWANIA SENIORÓW”

– To jest nasza odpowiedź na oczekiwania seniorów. Po długim czasie pandemii i odosobnienia chcieliśmy zaprezentować programy, z których seniorzy korzystają i mogą skorzystać. To takie rzeczy jak dzienne domy i kluby seniora – uzupełniał dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Myć – Szopińska.

Obecnie w województwie pomorskim obu instytucji jest 60. Wchodzi w to 47 klubów seniora oraz 13 dziennych „Domów Seniora+”. – Jest to spotkanie przeznaczone dla seniorów 60+ oraz srebrnego pokolenia, czyli osób jeszcze starszych. Ale chcemy się koncentrować na tym, żeby budować integrację międzypokoleniową, bo z zasobów seniorów możemy przecież korzystać. To są osoby, które najczęściej już zakończyły pracę zawodową i mają za sobą pracę etatową. Ale to także osoby o ogromnym doświadczeniu, bardzo dużej wiedzy i z tego powinniśmy korzystać – dodawała Myć-Szopińska.

SENIORZY O SENIORACH I MŁODYCH

Wspomnianej już integracji międzypokoleniowej chcą też sami seniorzy, którzy deklarują chęć do dzielenia się wiedzą – często specjalistyczną z różnych dziedzin. Jak sami przyznają ciężko jednak o… słuchaczy. – My bardzo chętnie podzielimy się wiedzą, doradzimy, czy spróbujemy znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Ale problem polega na tym, że młodzi ludzie najczęściej nie chcą nas słuchać. Sami wiedzą lepiej i uczą się życia. Ja jednak zachęcam do tego, żeby posłuchać starszych. Wiele problemów dzisiejszych młodych ludzi my również mamy za sobą i wiemy, co będzie dalej – z uśmiechem mówiła jedna z seniorek.

Seniorzy przyznają, że najlepszą receptą na „drugą młodość” jest zapisanie się do klubu seniora. – My nie próżnujemy. Organizujemy sobie czas, wyjazdy i potańcówki, bo taniec i ruch w rytm muzyki dają dużo dobrego. Ale to są też wyjazdy do muzeów, wyjazdy lecznicze albo też takie wydarzenia, jak to tutaj – mówiły seniorki z Tuchomia.

– My nie próżnujemy, mamy czas i są pieniądze na to, żebyśmy nie musieli siedzieć w domach. Trzeba też współpracować z młodymi, bo oni lepiej się orientują, gdzie pieniędzy na takie aktywności szukać i jak załatwiać odpowiednie dokumenty. Taka jest naturalna kolej rzeczy, że najpierw my opiekujemy się naszymi dziećmi i wnukami, a potem one nami – dodawały.

Posłuchaj materiału naszego reportera:

PROGRAMY DLA SENIORÓW

Obecnie na Pomorzu realizowanych jest kilka programów, które skierowane są do seniorów:

  • Program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 – dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia dla seniorów – Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+”.
  • Program „Opieka 75+”- poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  • Korpus Wsparcia Seniorów, edycja 2022 – wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. W 2021 roku program realizowany był pod nazwą „Wspieraj Seniora”.
  • Centra opiekuńczo-mieszkalne to pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (zapewnienie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego).
  • Opieka wytchnieniowa – zapewnienie opiekunom osób niepełnosprawnych wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu zyskują czas dla siebie.
  • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – zapewnienie opiekunom wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
  • Program rozwoju rodzinnych domów pomocy, edycja 2022 – wspierający samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych (poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia).

Bartosz Stracewski/ol

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj