Państwowa Agencja Atomistyki: analizy bezpieczeństwa Polskich Elektrowni Jądrowych są poprawne

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Pixabay.com)

Polski dozór jądrowy – Państwowa Agencja Atomistyki wydała tak zwaną opinię ogólną dotyczącą analiz bezpieczeństwa dla projektu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe – budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jak podała PAA, dozór uznał proponowany zakres analiz za poprawny.

We wrześniu 2022 roku spółka PEJ wystąpiła do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie ogólnej opinii dotyczącej projektu dokumentu, który należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę, czyli opisu zakresu i szczegółowości niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa.

W wydanej opinii prezes Państwowej Agencji Atomistyki stwierdził, że w opisie niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa właściwie zidentyfikowano główne elementy składowe obu rodzajów analiz, a przedstawiony zakres ich planowanej weryfikacji jest poprawny. Prezes PAA uznał w opinii za akceptowalne zastosowanie podejścia opartego o analizę jakościową, które jest zgodne z metodologią MAEA.

„JEDNA Z NAJBARDZIEJ ZŁOŻONYCH INWESTYCJI NA ŚWIECIE”

Ogólna opinia prezesa Państwowej Agencji Atomistyki stanowi narzędzie dialogu pomiędzy dozorem jądrowym, a wnioskodawcą – inwestorem. W procesie licencjonowania uzyskanie takiej opinii nie jest konieczne, a fakultatywne. Z kolei jej zakres pozostaje uzależniony od wnioskodawcy.

– Uzyskanie przez Polskie Elektrownie Jądrowe opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki pokazuje, że w realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej idziemy konsekwentnie do przodu. Budowa elektrowni jądrowej to jedna z najbardziej skomplikowanych, złożonych inwestycji infrastrukturalnych na świecie. To proces rozłożony na lata, wymagający wielu kroków, milowych i mniejszych, które wspólnie złożą się na sukces. Pierwszy pozytywnie rozpatrzony tego typu wniosek potwierdza zarazem, że w najważniejszych kwestiach, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa, będziemy przestrzegać najbardziej wymagających standardów – stwierdziła cytowana w komunikacie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

– W branży jądrowej bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet i nie inaczej jest w przypadku inwestycji, którą realizujemy. Od samego początku do kwestii związanych z bezpieczeństwem podchodzimy bardzo sumiennie. Ustalenie przez Państwową Agencję Atomistyki, że zakres i szczegółowość planowanej, niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa są poprawne, potwierdza wysoką jakość wykonanej przez nas pracy i pozwala nam przejść do kolejnych zadań, tak by elektrownia jądrowa na Pomorzu była obiektem w pełni bezpiecznym – ocenił z kolei Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

ANALIZY WSZELKICH KATEGORII

PEJ wyjaśniło, że celem weryfikacji analiz systemów bezpieczeństwa jest zapewnienie jak najwyższych standardów bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowej. Wśród przedstawionych we wniosku spółki analiz znalazły się zarówno te deterministyczne, czyli dotyczące tego, jak zachowa się reaktor jądrowy w różnych, nawet najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach, jak i tak zwane analizy probabilistyczne, które umożliwiają określenie mocnych i słabych stron danej instalacji wraz z oceną prawdopodobieństwa wystąpienia różnych zdarzeń oraz ich konsekwencji.

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od około sześciu do około dziewięciu GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich eksploatację. Decyzją rządu pierwsza elektrownia ma powstać na Pomorzu w technologii AP1000 firmy Westinghouse.

PAP/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj