ZUS wprowadza zmiany: jednorazowe odszkodowania za wypadki w pracy będą wyższe

(Fot. Pixabay.com)

Wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za 1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 kwietnia będzie wypłacał 1431 złotych. To o 160 zł więcej niż obecnie.

Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o jednorazowe odszkodowanie. Prawo do niego mają również uprawnieni członkowie rodziny zmarłego.

– Żeby otrzymać odszkodowanie, należy złożyć wniosek wraz z protokołem powypadkowym oraz dokumentacją sporządzoną i zatwierdzoną przez zakład pracy, a także wypełniony przez lekarza druk OL-9 z adnotacją, że zakończyły się leczenie i rehabilitacja. Stopień uszczerbku na zdrowiu i jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS po zakończeniu przez pacjenta procesu leczenia i rehabilitacji. Po analizie wniosku i dołączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję w terminie 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności. Odszkodowanie natomiast wypłaci w ciągu 30 dni od wydania decyzji – wskazuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.

Jak dodaje Cieszyński, wysokość jednorazowego odszkodowania wynosi 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku za każdy 1 procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Od 1 kwietnia kwota ta będzie wynosić 1431 złotych. Dla przykładu osoba, u której zostanie stwierdzone 5 proc. uszczerbku na zdrowiu, otrzyma 7155 złotych brutto (pięć razy po 1431 złotych). Nowe wysokości jednorazowych odszkodowań będą obowiązywać do 31 marca 2025 roku.

KIEDY ODSZKODOWANIA NIE BĘDZIE?

Zdarzają się sytuacje, gdy jednorazowe odszkodowanie się nie należy. Dzieje się tak w sytuacji, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów BHP spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.

– Pieniędzy nie dostanie również osoba, która była pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych i przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to wypadków ze skutkiem śmiertelnym – tłumaczy Cieszyński.

W zeszłym roku gdański oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacił blisko 2100 jednorazowych odszkodowań. Ich suma zbliża się do 19 milionów złotych. Przeciętna wysokość takiego odszkodowania przekroczyła 9 tysięcy złotych.

Marta Włodarczyk/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj