Po 2,5 miesiąca od wyborów znamy skład Zarządu Województwa Pomorskiego

(Fot. Radio Gdańsk/Kuba Kaługa)

Dwa i pół miesiąca po wyborach samorządowych Sejmik Województwa Pomorskiego wybrał zarząd województwa. Marszałkiem jest, co wiadomo już od dłuższego czasu, Mieczysław Struk. Stanowisko wicemarszałka ponownie pełnić będzie Leszek Bonna, a drugim wicemarszałkiem został Marcin Skwierawski. W skład zarządu weszła także Iwona Mielewczyk. Wszystko to politycy Platformy Obywatelskiej. Do zarządu wybrany został także niebędący radnym Adam Gawrylik z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– To stanowisko to dla mnie duże wyzwanie i zobowiązanie związane również z obszarami, których jeszcze nie poznałem, a które będą mi podlegały. Sytuacja wynika jednak również z umów koalicyjnych: Polskie Stronnictwo Ludowe w ramach Koalicji 15 Października ma bardzo dużo obszarów kompetencyjnych; to obrona narodowa, rolnictwo i ochrona środowiska – mówił po wyborze na członka zarządu Adam Gawrylik.

– Będzie to nowy rozdział w moim życiu zawodowym i duże wyzwanie. Muszę pożegnać się z edukacją, ale mam nadzieję, że nie do końca: nadal jestem czynnym dyrektorem, więc była to dla mnie trudna decyzja. Mam nadzieję, że podołam nowym zadaniom i że nie zawiodę zaufania kolegów radnych – podkreślała z kolei Iwona Mielewczyk, która oprócz bycia radną jest też dyrektorem szkoły podstawowej w Łebuniu w gminie Cewice.

– Możemy poprzeć zarząd, jeśli w nim będziemy – zapowiedział jeszcze przed głosowaniem Krzysztof Sławski, radny Prawa i Sprawiedliwości, zaznaczając, że klub PiS zagłosuje przeciwko nowemu zarządowi. Głosowanie było tajne. Potrzebny był wybór zwykłą większością głosów. Poszczególni członkowie zarządu dostali od 19 do 22 głosów poparcia radnych.

Poprzedni zarząd otrzymał absolutorium i wotum zaufania (Fot. Radio Gdańsk/Kuba Kaługa)

Leszek Bonna otrzymał 22 głosy „za” i dziewięć „przeciw”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Z kolei Marcina Skwierawskiego poparło 21 osób, a 11 było mu przeciwnych. Iwona Mielewczyk zyskała poparcie 22 głosujących, a 10 zagłosowało przeciwko niej. Adam Gawrylik dostał zaś głosy 19 osób, 11 było przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu.

ODCHODZĄCY ZARZĄD Z WOTUM ZAUFANIA

Najpierw jednak (przed wyborem nowego zarządu) pomorski sejmik rozpatrzył „Raport o stanie województwa” za 2023 rok, a potem w głosowaniu udzielił wotum zaufania odchodzącemu zarządowi. Głosowało za tym 22 na 32 obecnych na sali radnych sejmiku. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości.

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (Fot. Radio Gdańsk/Kuba Kaługa)

ABSOLUTORIUM PRZYJĘTE

W głosowaniu przyjęto dziś także absolutorium. W obu głosowaniach „za” było 22 radnych, a „przeciw” 10 ( na „nie” głosowali przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwości).

Podczas sesji podziękowano też odchodzącym członkom zarządu: byłemu już wicemarszałkowi Wiesławowi Byczkowskiemu, byłej członkini zarządu Agnieszce Kapale-Sokalskiej i Józefowi Sarnowskiemu, który stanowisko członka zarządu zamienił na fotel wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Kuba Kaługa/MarWer/raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj