Szemudzkie Diamenty przyznane. Statuetki wręczono przedsiębiorcom i działaczom społecznym

(Fot. Radio Gdańsk/Robert Groth)

Łącznie pięć Szemudzkich Diamentów trafiło do firm działających na terenie tej gminy oraz lokalnych działaczy. Diamenty Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej to nagrody ustanowione z okazji 50-lecia tutejszego samorządu.

– Nasze logo „Gmina Szemud. Ten kierunek” składa się z pięciu kolorów, które mówią o naszych lasach, rzekach, jeziorach, pięknych polach z kłosami zbóż i słońcu. Stąd wzięło się pięć Diamentów dla firm i osób aktywnych społecznie. Te Diamenty świadczą również o sile naszego samorządu – wyjaśniał podczas gali Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud.

Galę wręczenia statuetek poprzedziło spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji. Wydarzenie zorganizowały gmina i jej Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

UROCZYSTOŚĆ W NOWYM CENTRUM

Gala wręczenia Diamentów Aktywności i Diamentów Przedsiębiorczości odbyła się w Centrum Samorządowym w Szemudzie, którego oficjalne otwarcie nastąpi 3 marca, ale władze samorządowe wykorzystały je jako miejsce uroczystości, chcąc podnieść prestiż wydarzenia.

Trzy statuetki „Diament Przedsiębiorczości” trafiły do firm Ultramare, Stal Complex i Armet Bis, które, jak zauważyła kapituła, szybko rozwijają się na terenie gminy Szemud, a przedsiębiorcy tworzą bezpieczne i dobre stanowiska pracy dla mieszkańców. Nagrodzone spółki prowadzą biznes nie tylko w Europie, ale także na całym świecie, a także wspierają działania mieszkańców i zawsze oferują pomoc przy organizacji gminnych wydarzeń.

(Fot. Radio Gdańsk/Robert Groth)

Druga cześć gali była połączona z Koncertem Koworocznym, podczas którego wystąpili Orkiestra Dęta Gminy Szemud, Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowienie” i Kaszubska Influencerka.

(Fot. Radio Gdańsk/Robert Groth)

PIERWSZY DIAMENT DLA STRAŻAKA

Pierwszym Diamentem Aktywności Społecznej został uhonorowany Paweł Milewczyk. Laudacja na jego temat zaczęła się od słów „Strażacy to ludzie, którzy dla ratowania życia innych czasem zapominają o swoim”.

– Paweł Milewczyk jest strażakiem od 1979 roku. Najpierw zawodowo w Państwowej Straży Pożarnej; tam przepracował 31 lat, w tym 25 jako dowódca zmiany, jak również jako zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w stopniu starszy aspirant sztabowy. Od 1984 roku równolegle z pracą zawodową zaangażował się w służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie, którą pełnił i pełni czynnie do dziś. Obecnie od 2014 roku jest komendantem gminnym oraz od 2006 roku prezesem OSP Szemud. Każdego roku wyjeżdża do akcji średnio około 50 razy. Mnożąc tę liczbę razy 43 lata służby, wychodzi, iż pomagał ludziom ponad 2150 razy; ile to uratowanych istnień, dobytku, przywróconego szczęścia, trudno zliczyć. W czasie, gdy pracował dla ochotniczej straży pożarnej jako komendant, gminne oddziały OSP wzbogaciły się przy współpracy z gminą Szemud między innymi o kilka wozów strażackich i ciężki sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego. Ponadto wyremontowano, przebudowano, rozbudowano strażnice OSP. Ten proces trwa. Przede wszystkim jednak Paweł Milewczyk jest człowiekiem niezwykle oddanym swej pracy, sumiennym, życzliwym, kompetentnym, będącym przykładem dla młodszych pokoleń strażaków, który chętnie poświęca swój czas prywatny dla spraw społecznych, dla mieszkańców. Zawsze, przy organizacji prawie każdej imprezy, jest gotów pomóc, dlatego zostały mu powierzone obowiązki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie Szemud. Jego zaangażowanie było szczególnie widoczne w ostatnich latach, kiedy wszyscy zmagaliśmy się z pandemią COVID-19 oraz organizowaniem pobytu w naszym kraju uchodźcom z Ukrainy – można było usłyszeć.

(Fot. Radio Gdańsk/Robert Groth)

DRUGA STATUETKA ZA ROZWÓJ SPORTU

Kapituła nagrody zdecydowała, że drugi Diament Aktywności Społecznej trafi do Małgorzaty i Grzegorza Mierzejewskich, którzy od lat rozwijają w gminie Szemud sport. W wygłoszonej laudacji podkreślono wpływ działań wyróżnionych na całe społeczeństwo.

– Małgorzata i Grzegorz Mierzejewscy są pomysłodawcami, założycielami i siłą napędową klubu sportowego, który powstał w 1999 roku pod nazwą UKS Bojano. Początkowo opierał swoją działalność na funkcjonowaniu sekcji: tenisa stołowego, lekkoatletycznej, piłki nożnej juniorów oraz seniorów. Od 2013 roku działalność klubu skupiła się głównie na zajęciach dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej. W tym samym roku zmieniono jego nazwę na UKS Dragon Bojano, który zrzesza w swoich szeregach przeszło 130 zawodników poniżej dziesiątego roku życia. Oprócz treningów piłkarskich klub organizuje zajęcia mające na celu zwiększenie aktywności oraz integrację środowiska lokalnego poprzez różnego rodzaju aktywności sportowe, spotkania i warsztaty dedykowane seniorom oraz dzieciom z niepełnosprawnościami. W 2002 roku sekcja piłki nożnej seniorów wyodrębniła się z klubu UKS Bojano i rozpoczęła działalność jako Stowarzyszenie LZS Bojano, które
działa w tej formie do dzisiaj. Pod jego nazwą kryją się drużyny piłki nożnej, halowej i plażowej, które odnoszą sukcesy, grając w pierwszej lidze i ekstraklasie. Zawodnicy Dragon Bojano od wielu lat otrzymują regularnie powołania do kadry wojewódzkiej oraz na konsultację do młodzieżowych kadr Polski. W lutym 2016 roku klub otrzymał Złotą Odznakę Pomorskiego Związku Piłki Nożnej za upowszechnianie tego sportu w środowisku wiejskim gmin i małych miast województwa pomorskiego na przestrzeni 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych i Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Polski Związek Piłki Nożnej przyznał klubowi srebrny certyfikat szkółek piłkarskich. Warto zaznaczyć, że to jedyna szkółka w powiecie wejherowskim z tak prestiżowym certyfikatem. W województwie pomorskim przyznano go tylko dwóm, a w całym kraju tylko 132 szkółkom. Treningi i mecze odbywają się na obiektach należących do gminy Szemud, na boiskach trawiastych i sztucznych w Bojanie, Koleczkowie i Kielnie, a w porze zimowej w gminnych halach sportowych. (…) Jesteśmy dumni, iż dzieje się to na terenie gminy Szemud, która od lat stara się stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju sportu – podkreślono.

(Fot. Radio Gdańsk/Robert Groth)

Podczas gali ogłoszono również, że 26 lutego o godzinie 10:30 rozpocznie się dzień otwarty Centrum Samorządowego w Szemudzie dla wszystkich mieszkańców gminy oraz innych zainteresowanych. Otwarcie całego kompleksu, w którym siedziby znajdą nowy urząd gminy, gminny ośrodek pomocy społecznej, biblioteka, klub integracji społecznej, NGO, poczta, gastronomia oraz policja, ochotnicza straż pożarna, gminne centrum zarządzania kryzysowego i ratownictwo medyczne nastąpi 3 marca o godzinie 12:00.

Robert Groth/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj