Można zapoznać się z dokumentacją i składać wnioski ws. pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Pixabay.com)

W związku z postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją oraz złożyć uwagi i wnioski – poinformowała w środę, 19 lipca Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

GDOŚ przekazała w środę, że w związku z postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, w planowanej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino „wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski”.

– Dokumentacja dostępna będzie w terminie od 20 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa w dniach: poniedziałek – piątek, w godz.: 10.00–14.00 (…) – wyjaśniono. Dodano, że dokumentacja sprawy jest też dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

GDOŚ wskazała, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w określonym terminie.

Dodano, że uwagi i wnioski można składać w kancelarii generalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz za pośrednictwem poczty i elektronicznie.

KONSULTACJE TRANSGRANICZNE

We wtorek zakończyły się merytoryczne konsultacje transgraniczne ws. budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jak przypomniał GDOŚ, są one częścią prowadzonego przez Generalną Dyrekcją postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Swoje stanowisko wyraziło 14 państw zainteresowanych procedurą – Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina i Węgry. Na przedstawioną im dokumentację składało się liczące tysiąc dwieście stron opracowanie, umożliwiające ocenę możliwego transgranicznego oddziaływania elektrowni na środowisko oraz raport środowiskowy, liczący 19 tysięcy stron. Po zapoznaniu się z przekazaną przez Polskę we wrześniu 2022 roku dokumentacją, państwa miały możliwość zgłaszania do niej uwag i komentarzy.

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Jak przypomniała Dyrekcja, ostatnim etapem postępowania prowadzonego przez GDOŚ będzie wydanie decyzji środowiskowej, w której muszą zostać uwzględnione wszystkie wnioski i uwagi zgłoszone w ramach postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej ma się rozpocząć w 2026 r., a w 2033 r. ma zostać uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne mają być wdrażane co dwa–trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu, o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.

PROGRAM WSPIERANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

Pod koniec czerwca rząd przyjął uchwałę ws. ustanowienia programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w woj. pomorskim, m.in. na potrzeby elektrowni jądrowej. Na realizację programu w latach 2023-2029 przewidziano ponad 4,7 mld zł. Zawiera on budowę drogi krajowej, budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej m.in. dostęp do elektrowni jądrowej.

W lipcu Minister Klimatu i Środowiska wydał tzw. decyzję zasadniczą – mająca formę decyzji administracyjnej – dla tego projektu. Jest ona potwierdzeniem tego, że inwestycja jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką – w tym polityką energetyczną. Jest także wymagana przy ubieganiu się o wszystkie kolejne decyzje i pozwolenia wymagane w procesie inwestycyjnym dla elektrowni jądrowych.

PAP/aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj