Człowiek zagraża Półwyspowi Helskiemu? Raport NIK wykazał liczne nieprawidłowości

(Fot. Gov.pl)

Nie zapewniono skutecznej ochrony brzegu morskiego Półwyspu Helskiego przed nieuprawnioną działalnością człowieka. Skontrolowane organy administracji rządowej i samorządowej nie wykorzystały przysługujących im uprawnień dotyczących nadzoru i kontroli – takie wnioski płyną z raportu Najwyższej Izby Kontroli pn. „Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej”.

Najważniejsze ustalenia z raportu Najwyższej Izby Kontroli ws. ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej w latach 2020-2023 przedstawiono w poniedziałek na stronie internetowej.

NIK z własnej inicjatywy podjęła realizację kontroli, której celem było sprawdzenie, czy organy administracji rządowej i samorządowej zapewniły skuteczną ochronę brzegów morskich na Półwyspie Helskim w latach 2020-2023. Kontrola objęła Urząd Morski w Gdyni, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, a także Urzędy Miasta Helu, Jastarni i we Władysławowie.

DOSYPYWANIE ZIEMI

Według kontrolerów NIK, dopuszczono do nieuprawnionego nawiezienia i nasypania ziemi, w tym na brzeg morski na ośmiu polach kempingowych. Dopuszczono też do zlokalizowania w pasie technicznym, w tym na polach kempingowych, m.in. szkół sportów wodnych, obiektów handlowych i usługowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na terenie niezgłoszonym do ewidencji.

W sprawach sprzedaży nieruchomości bez wymaganej zgody dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni NIK skierowała dwa zawiadomienia do Prokuratury. – Natomiast dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zapewnił skuteczną ochronę brzegu morskiego przed oddziaływaniem morza. Monitorowany był stan brzegu, odbudowywane były plaże, wydmy. Zbadane budowle utrzymywane były w co najmniej zadowalającym stanie technicznym – podaje NIK, omawiając raport.

6 HEKTARÓW LĄDU WIĘCEJ

Jak podają kontrolerzy NIK, poważnym problemem jest nawożenie i nasypywanie ziemi na Półwyspie Helskim na terenach przyległych do pól kempingowych.

– Podobnie jak w 2013 r., ta kontrola wykazała, że przybyło ok. 6 ha lądu, na których zlokalizowano m.in. przyczepy kempingowe. Ustawiono też obiekty szkół sportów wodnych. W Urzędzie Morskim w Gdyni nie podejmowano (poza pismami do właścicieli czterech pól kempingowych) działań mających na celu zaprzestanie naruszania prawa własności Skarbu Państwa oraz dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne użytkowanie tych terenów – czytamy na stronie NIK.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BEZ POROZUMIENIA

W latach 2020-2023 (do 31 marca) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nie planowano i nie przeprowadzono na Półwyspie Helskim kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.

NIK ustaliła również, że zawarto 22 umowy sprzedaży nieruchomości na kwotę 10,8 mln zł bez porozumienia z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni. W tej sprawie NIK skierowała powiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

PAP/pb

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj