Basen w Tczewie nieczynny. Powodem nieobecności ratowników, którzy domagają się podwyżek

(fot. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji)

Nadal nie można korzystać z basenu w Tczewie. Pływalnię zamknięto 14 listopada, kiedy do pracy nie stawili się ratownicy. Do dziś pozostają na zwolnieniach lekarskich. Powrót do pełnienia obowiązków warunkują spełnieniem swoich żądań finansowych. Do sytuacji na ostatniej sesji rady miejskiej odniósł się prezydent Tczewa.

Decyzję o zamknięciu pływalni podjęto ze względów bezpieczeństwa. Jest to jednak duże utrudnienie, zwłaszcza dla młodzieży i trenujących tam sportowców. Z tczewskiego basenu korzystają też mieszkańcy sąsiednich miejscowości.

KOMENTARZ ZARZĄDU

W wydanym na początku tego tygodnia oświadczeniu prezes spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Dorota Turkowska napisała:

„W dniu 14 listopada 2022 r. bez żadnej sygnalizacji ratownicy nie przyszli rano do pracy i nie było z nimi kontaktu. Ze względów bezpieczeństwa Zarząd Spółki został zmuszony podjąć decyzję o nieotwieraniu basenu. W ciągu dnia pojawiły się w systemie informacje o wystawionych zaświadczeniach lekarskich, co wyjaśniło przyczynę nieobecności.

Zarząd podjął decyzję o zamknięciu basenu do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Ustosunkowując się do pojawiających się medialnych informacji, że nieobecność pracowników ma związek z rzekomym niespełnieniem postulatów płacowych przez Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Spółki w pełni realizuje ustalenia Stron, które znalazły swoje pisemne odzwierciedlenie w podpisanym przez Spółkę i pracowników Porozumieniu.

Pracownicy likwidowanej jednostki budżetowej na mocy Porozumienia, które zostało wypracowane przez reprezentujące pracowników związki zawodowe, ustalili ze Spółką warunki zatrudnienia oraz zasady wynagradzania. Warunki pracy i zasady wynagradzania pozostają bez zmian, realizowane jest bez żadnych zakłóceń wspólnie z pracownikami wypracowane Porozumienie, które wiąże Strony przez okres trzech lat od dnia jego zawarcia.

Postanowienia Porozumienia, co należy podkreślić, wspólnie ustalone i wspólnie przyjęte, są i pozostaną przez Spółkę respektowane do końca obowiązywania przedmiotowego Porozumienia.

Pojawiły się nowe żądania płacowe, ponad Porozumienie, bliżej niesprecyzowane. Do dnia dzisiejszego nie zostały precyzyjnie Zarządowi wyartykułowane.

Sytuacja wymaga ścisłej analizy i czasu. Odbyły się rozmowy z pracownikami. Zarząd Spółki prowadzi także korespondencję z NSZZ Solidarność w Gdańsku.

Zarząd Spółki oczekuje na sprecyzowanie nowych żądań płacowych ratowników.

Trudną sytuację w Spółce potwierdza sam wniosek Zarządu Spółki o dokapitalizowanie.

Pozostaje wyrazić ubolewanie, że w zaistniałej sytuacji cierpią nasi Klienci -mieszkańcy Tczewa, w tym przede wszystkim dzieci, za co chciałabym ich serdecznie przeprosić i zapewnić, że czynię wszystko, co w mojej mocy, by basen ruszył jak najszybciej”.

REZYGNACJA OBECNEJ PREZES

Podczas sesji rady miejskiej 24 listopada prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki poinformował, że na kolejnym spotkaniu rady nadzorczej TCSiR Sp. z o.o., na którym zostanie przyjęta rezygnacja Doroty Turkowskiej z funkcji prezesa spółki. Do czasu wyboru następcy, jej obowiązki przejmie wybrany już prokurent.

(Fot. Hanna Brzezińska)

Posłuchaj materiału naszej reporterki:

Obecna prezes Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji objęła stanowisko na początku września. W tym samym miesiącu ratownicy zaczęli odwoływać dodatkowe zajęcia z nauki pływania dla najmłodszych.

ROZBUDOWA BASENU 

TCSiR zostało przekształcone w spółkę, by otworzyć dodatkowe możliwości pozyskania środków zewnętrznych na modernizację i rozbudowę basenu. Obiekt znajdujący się przy ul. Wojska Polskiego powstał w latach 70-tych i nie spełnia już oczekiwań mieszkańców. Koncepcję rozbudowy przygotowano kilka lat temu. Otrzymanie 25 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu zmieniło jednak plan realizacji zadania, za które ostatecznie odpowiadać będzie miasto. To jedna z największych inwestycji wpisanych do projektu przyszłorocznego budżetu Tczewa.

Hanna Brzezińska/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj