Zasady emisji audycji wyborczych w kampanii do przedterminowych wyborów burmistrza Miastka

Zasady emisji audycji wyborczych na antenie Radia Gdańsk SA w ramach prawa do bezpłatnej kampanii wyborczej – przedterminowe wybory burmistrza Miastka w województwie pomorskim.

Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miastka w województwie pomorskim
– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.2019.684 t. j. z dnia 12.04.2019 r.)
– Rozporządzenie KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U.2019.632 t.j. z dnia 03.04.2019 r.)

Warunki nagrania i emisji bezpłatnych audycji wyborczych:
1. W programie spółki radiofonii regionalnej czas rozpowszechniania audycji wyborczej w wyborach przedterminowych burmistrza wynosi 60 minut. Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniając audycje wyborcze, wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania co najmniej 80 proc. czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 13:00-15:00 i w godzinach 18:00-22:00 . Audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze emitowane będą na antenie Radia Gdańsk codziennie od 18 czerwca 2022 do 1 lipca 2022 w godzinach 14:53-14:56 i 18:53-18:56
2. Czas antenowy, który nie zostanie wykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych, z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego, nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

RG

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj