ZUS zmienia zasady kontroli podczas L4. Ponowi wizytę, gdy chorego nie będzie w domu

(Fot. Pixabay)

ZUS wprowadza zmiany w sprawie zwolnień lekarskich. Nieobecność w domu podczas kontroli pracownika nie będzie w każdym przypadku uznawana za niewłaściwe wykorzystanie L4.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zapisie „Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich w pracy” pojawiła się istotna zmiana. Wynika z niej, że jeśli kontrola była przeprowadzona w miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego i osoby kontrolujące nie zastały ubezpieczonego, kontrolę należy w miarę możliwości ponowić. Oznacza to, że osoba na zwolnieniu L4, której nie ma w domu, nie będzie miała kłopotów. Dodatkowo trzeba zwrócić się do pracownika, by wyjaśnił przyczyny tej nieobecności. Jeżeli poda uzasadniony powód, np. wizyta u lekarza, odbywanie rehabilitacji itp., nie można uznać, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane nieprawidłowo.

– W trakcie przebywania na chorobowym niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac zarobkowych. Nie można też wykorzystać tego czasu na remont mieszkania czy wyjazd na wakacje – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego. – W sytuacji kiedy chory zmienił miejsce pobytu w trakcie zwolnienia, powinien w ciągu trzech dni poinformować o tym ZUS oraz swojego pracodawcę – dodaje.

Uprawnienia do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby mają także płatnicy składek, zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Za nieprzestrzeganie zasad w czasie korzystania z L4 grozi utrata zasiłku chorobowego i zwolnienie z pracy.

Joanna Merecka-Łotysz/mk

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj