Chcesz sprawdzić, czy twój pracodawca odprowadza składki do ZUS? Zrobisz to przez internet

(Fot. Agencja KFP/Andrzej J. Gojke)

Jak sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń i czy odprowadza składki do ZUS-u? Jakimi wnioskami można się posłużyć? Rzecznik ZUS-u wyjaśnił wszelkie wątpliwości dotyczące odprowadzania składek przez pracodawców. 

– Odprowadzanie składek jest obowiązkiem pracodawcy. To, że go nie wykonuje, może być sygnałem jego nierzetelności. Weryfikacja pozwala nam monitorować naszą sytuację i zgłaszać ewentualne nieprawidłowości, w tym brak wpłat. Można to sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub po złożeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – przypomniał Krzysztof Cieszyński rzecznik pomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

MOŻNA TO SPRAWDZIĆ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

– W zakładce „ubezpieczony” można sprawdzić stan swojego konta w ZUS, informacje o ubezpieczeniach, do których zgłosił nas pracodawca, oraz o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Można również zobaczyć, czy członkowie naszej rodziny zostali prawidłowo zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Żeby uzyskać informacje, można też skorzystać z gotowego formularza US-7. Wniosek można wypełnić elektronicznie na PUE ZUS i wydrukować. Jest on również dostępny w placówkach ZUS i na stronie internetowej zus.pl. Dzięki niemu można sprawdzić zgłoszenia i okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym, przerwy w opłacaniu składek, podstawy wymiaru składek czy dane o członkostwie w OFE – poinformował Krzysztof Cieszyński.

Wnioski, wypełnione i podpisane, można także dostarczyć do dowolnej placówki ZUS. Trzeba w nim wskazać sposób odbioru zaświadczenia: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą. Można je również odebrać na PUE ZUS.

– Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń wydawane są bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia ZUS wyda decyzję, od której można złożyć odwołanie do sądu – mówi Cieszyński.

CO JEŻELI PRACODAWCA NIE ODPROWADZA SKŁADEK?

Gdy okaże się, że pracodawca nie odprowadza składek, mimo że powinien, to rolą ZUS jest odzyskanie należności.

– Ubezpieczony cały czas może korzystać ze wszystkich świadczeń, a fakt, że pracodawca nie opłaca za niego składek, nie wpłynie na wysokość jego przyszłej emerytury. Ta jest bowiem obliczana od wysokości składek należnych. Pracownik nie ponosi konsekwencji za nierzetelności pracodawcy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, emerytura jest liczona na podstawie składek wpłaconych – wyjaśnił rzecznik pomorskiego ZUS.

Joanna Merecka-Łotysz/kł

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj