Kiepskie egzaminy ósmoklasisty i bardzo dobre matury. Poznaliśmy wyniki testów w Słupsku

(fot. Krzysztof Mystkowski / KFP)

Słupszczanie zdecydowanie najsłabiej wypadli z matematyki, a ósmoklasiści testy napisali poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Dużo lepiej wypadli za to maturzyści. Ich wyniki na tle krajowych są bardzo wysokie.

55 procent z języka polskiego, 41 procent z matematyki, a z angielskiego 66. To wyniki egzaminów ósmoklasistów. Słupsk nie wypadł najlepiej. Jesteśmy o kilka punktów niżej niż średnia wojewódzka czy krajowa.

– Natomiast jeśli chodzi o matury, to mamy czym się chwalić – podkreśla na antenie Studia Słupsk Radia Gdańsk Anna Sadlak dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.- Zdawalność matury jest na bardzo wysokim poziomie. W przypadku II Liceum Ogólnokształcące jest to 100 proc., a dla I i V Liceum 98 proc. IV LO może pochwalić się zdawalanością na poziomie 96 proc. Dla porównania średnia z egzaminu maturalnego z języka polskiego to w województwie pomorskim 60 procent, a dla egzaminu z matematyki 62 procent. W przypadku języka angielskiego jest to już 80 procent.

Wyniki maturzystów z województwa pomorskiego są zbliżone do średniej krajowej. Łącznie do tegorocznej matury w Pomorskiem przystąpiło 15 474 zdających. Są zarówno absolwenci liceów ogólnokształcących, jak i techników. Maturę zdało 83,3 procent zdających. W kraju 84 procent.

Posłuchaj rozmowy:

Ósmoklasiści ze Słupska najsłabiej wypadli z matematyki – uzyskali średni wynik 41 procent, z języka polskiego uczniowie słupskich szkół uzyskali 55 procent, a z angielskiego 66 procent. Średnia dla województwa pomorskiego wynosi odpowiednio 59,14 procent z języka polskiego, 51,06 procent z matematyki oraz 66,25 procent z angielskiego. Z kolei średnia krajowa wynosi odpowiednio – 61 procent z polskiego, 52 z matematyki oraz 66 z angielskiego.

Co miało wpływ na tak słabo napisane egzaminy, jaki jest plan naprawczy? O tym mówi Grzegorz Borecki dyrektor SP6 w Słupsku:

SZKOLNE ZMIANY DLA DZIECI Z UKRAINY

Zmiany od 1 września dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Zostaną one objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w szkołach ponadpodstawowych w polskim systemie oświaty – analogicznie jak uczniowie polscy. Naukę online będą mogli realizować wyłącznie ci, którzy w roku szkolnym 2024/2025 znajdą się w najwyższej programowo klasie szkoły funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty.

Takie zmiany od 1 września 2024 roku wprowadzona nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Naukę online będą mogli w nowym roku szkolnym kontynuować tylko uczniowie najwyższej programowo klasy szkoły funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty. Z kolei świadczenia rodzinne 800+ oraz program Dobry Start wypłacane będą wyłącznie w sytuacji, gdy dziecko uchodźców regularnie będzie uczęszczać do polskiego przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej. Wypłata świadczeń będzie uzależniona od udokumentowanego uczestnictwa w polskim systemie edukacji.

Obywatele Ukrainy posiadający dzieci, które objęte są obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, winni zgłosić się do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 205 w celu zapisania dzieci do szkoły. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej wejdzie w życie 1 września 2024 roku.

Szczegółowe informacje wraz z tłumaczeniem na język rosyjski i język ukraiński można znaleźć pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja/uczniowie-z-ukrainy-w-polskich-szkolach-wazne-informacje-dla-rodzicow.

Joanna Merecka-Łotysz/ar

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj