Gdański MOPR szuka opiekunów i kuratorów. „Taka osoba jest aniołem”

(Fot. Pixabay)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do pełnienia funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla osób całkowicie oraz częściowo ubezwłasnowolnionych. Trzeba spełniać odpowiednie wymagania.

Kandydaci do pełnienia funkcji opiekuna prawnego i kuratora muszą mieć m.in. nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Ustanowienie następuje postanowieniem sądu opiekuńczego.

– Takie osoby muszą też mieć takie cechy charakteru, jak otwartość na drugiego człowieka, empatię, wrażliwość, chęć pomagania. Bardzo dobrze, jeżeli osoba częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona ma rodzinę, bo wówczas takim kuratorem bądź opiekunem prawnym może zostać ktoś bliski, znajomy, czy sąsiad. Jednak nie zawsze tak jest – przyznaje Sylwia Ressel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

KTO WYMAGA WSPARCIA?

Jak wyjaśnia Sylwia Ressel, osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione zazwyczaj cechują się złym stanem zdrowia, lub są w podeszłym wieku. Często zdarza się, że cierpią na chorobę psychiczną.

– Te osoby często nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i żyć, zadbać o sobie. Zdarza się, że stanowią zagrożenie dla innych. Taka osoba, która weźmie na siebie odpowiedzialność wspierania potrzebującego, jest aniołem dla takiej osoby. Zdarza się, że ubezwłasnowolniona jest także osoba młodsza – podkreśla Ressel.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA I KURATORA

Opiekun prawny wspiera osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną, która sprosta drobnym, codziennym czynnościom. Kurator natomiast sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

– Do obowiązków opiekuna należy ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby ubezwłasnowolnionej, dbanie by miała właściwą opiekę medyczną, środki na życie, nie zagrażała sobie czy innym. Kurator wspiera osobę w życiu codziennym, pełni rolę doradcy np. w zakresie dysponowania dochodami. Dba też o to, żeby taka osoba nie zawarła niekorzystnej umowy majątkowej, żeby się nie zadłużyła – wylicza przedstawicielka MOPR.

Sąd może przyznać opiekunowi i kuratorowi wynagrodzenie za świadczoną pomoc. Wypłacane jest z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych.

Zainteresowani pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych osób, pytania kierować mogą do specjalisty Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1, tel.: 58 511 46 16 lub kom.: 506 228 183.

Marta Włodarczyk/mm

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj