CKE: Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów. Na Pomorzu wynik poniżej średniej

(Fot. PAP/Mateusz Marek)

78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół średnich zdało maturę. 15,5 proc. to uczniowie, którzy nie zdali jednego przedmiotu i mają prawo do poprawki 23 sierpnia – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Na Pomorzu wyniki wyglądają nieco gorzej w porównaniu do reszty kraju – maturę zdało 76,4 proc. absolwentów, natomiast 16,9 proc.  ma prawo do poprawki.

Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej – majowej – przestawiono we wtorek na konferencji w Ministerstwie Edukacji i Nauki. CKE opublikowała też wstępne wyniki na swojej stronie internetowej. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wskazał, że tegoroczna matura przebiegała w nieco inny sposób niż w latach poprzednich.

– Była to spokojniejsza matura, jeśli chodzi o sposób zorganizowania, niż ubiegłych latach. Była poprzedzona rokiem szkolonym, który niemal w całości odbywał się stacjonarnie. To miało bardzo duże znaczenie dla dobrego przygotowania się uczniów klas maturalnych do egzaminu – ocenił szef MEiN.

Przypomniał, że ubiegłym roku matura odbywała się w warunkach pracy w trybie zdalnym. Maturzyście większość czasu spędzali w domach i przed komputerami, co na pewno nie sprzyjało pracy. – Stąd spodziewaliśmy się, że wyniki będą lepsze od ubiegłorocznych i tak rzeczywiście jest – powiedział Czarnek. Przyznał, że „nie jest dobrze porównywać wyniki matury rok do roku, bo każda jest inna”. W ocenie szefa MEiN to, że „praca w szkołach była normalna, stacjonarna, odbiło się na wynikach matur”. – Ok. 10 tys. uczniów więcej w stosunku do poprzedniego roku zdało maturę – poinformował minister Czarnek.

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – w związku z epidemią COVID-19 egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ubiegłego roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. W tym roku, po raz pierwszy, absolwenci 4-letniego technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Podobnie jak w ubiegłym roku, nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Przeprowadzono ich w całym kraju 1391.

POPRAWKA W SIERPNIU LUB ZA ROK

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie, maturzysta musi do 12 lipca złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie w swojej macierzystej szkole. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. Wśród tegorocznych maturzystów prawa do poprawki w sierpniu nie ma 6,3 proc. (5 proc. nie zdało dwóch egzaminów, 1,3 proc. nie zdało 3 egzaminów).

Do głównej majowej sesji maturalnej przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów (164 276 absolwentów liceów, 103 595 absolwentów techników, 386 absolwentów szkół branżowych II stopnia) – osoby te przystąpiły do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Wraz z nimi do egzaminu przystąpiło 34 obywateli Ukrainy na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Maturę zdało 18 (czyli 52,9 proc.), a 14 (41,2 proc.) ma prawo do poprawki w sierpniu. Dwie osoby nie zdały egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Ponadto do egzaminu maturalnego przystępowały osoby, które w ubiegłych latach go nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały egzamin w kolejnych przedmiotów.

Pełne wyniki egzaminu maturalnego (zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej – majowe, dodatkowej – czerwcowej i poprawkowej – sierpniowej) ogłoszone będą 9 września.

PAP/mk

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj