„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Pomoc dla absolwentów szkół z niepełnosprawnością

(fot. Pixabay)

Mieszkańcy Gdańska z niepełnosprawnością, będący absolwentami gdańskich szkół, mogą otrzymać dofinansowanie najmu mieszkania lub domu jednorodzinnego. Do skorzystania z tego wsparcia zachęca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Program o nazwie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!. Mieszkanie dla absolwenta” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA

Jak wyjaśnia Sylwia Ressel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, beneficjentem wsparcia może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia poniższe warunki:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym) lub orzeczenie traktowane na równi z tym o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu),
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej, złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętej pracy.

KONKRETNA POMOC

– Jest to bardzo konkretna pomoc, bo chodzi o dofinansowanie najmu mieszkania lub domu jednorodzinnego. Dla osób z niepełnosprawnością na pewno będzie to bardzo cenne – mówi Sylwia Ressel.

– W momencie, kiedy decydują się na wynajęcie mieszkania, czy domu, mogą się liczyć z tym, że może być on znacząco mało odczuwalny w portfelu. Część kwoty, poprzez dofinansowanie, mogą uzyskać z powrotem. Pomoc maksymalnie świadczona jest przez 36 miesięcy. W pierwszym roku można otrzymać niemal cały zwrot. W kolejnych miesiącach procentowo określone są kwoty pomocy – dodaje.

DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie może być udzielone na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, wynajmowany przez osobę z niepełnosprawnością samodzielnie, lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe – pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 pow. użytkowej.

Składanie wniosków do gdańskiego MOPR odbywa się wyłącznie elektronicznie, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Można to zrobić samodzielnie lub przy wsparciu MOPR w Gdańsku, aż do 31 grudnia 2023 roku.

Marta Włodarczyk/aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj