20 zatrzymanych w związku z śledztwem dotyczącym wyłudzeń VAT. Akcja objęła trzy województwa

(Fot. Google Street View)

Dziesięciu Polaków i tylu samo Ukraińców zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń podatku VAT, prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Akcję w trzech województwach przeprowadzili policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Urzędem Celno-Skarbowym.

Zdaniem śledczych podejrzani wyłudzili osiem milionów złotych. Jak ustalili, w latach 2018-2020 polsko-ukraińska grupa działająca na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branż budowlanej i spawalniczej. Jednak firmy, poza rzeczywistą działalnością gospodarczą, za pomocą nieprawdziwych faktur generowały koszty spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo, które z kolei dzięki temu miały możliwość obniżenia podatku VAT.

– W spółkach jako prezesów zarządów ustanawiano obywateli Ukrainy, którym przekazywano w sposób fikcyjny dokumentację. W rzeczywistości wszystkie decyzje gospodarcze oraz związane z tworzeniem dokumentacji podejmowane były przez kierującego zorganizowaną grupą przestępczą. Wstępne ustalenia wskazują, że wytworzone przez powiązane podmioty nierzetelne faktury opiewały na kwotę ponad 23 miliony złotych, w wyniku czego doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie nie mniejszej niż osiem milionów złotych – informuje Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

ZABEZPIECZONO GOTÓWKĘ I SAMOCHODY

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Urzędu Celno-Skarbowego przeszukali biura rachunkowe, mieszkania podejrzanych, a także siedziby 22 spółek uczestniczących w przestępczym procederze. Zabezpieczyli między innymi gotówkę i samochody o wartości co najmniej pół miliona złotych. W celu pozyskania materiału dowodowego, w tym dokumentacji dotyczącej spółek, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów wykonywali czynności także w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku.

Podejrzani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzeniami należności publicznoprawnych, w tym VAT. Zarzuty dotyczą wystawienia nierzetelnych faktur na kwotę ponad 23 milionów złotych i posłużenia się nimi, w wyniku czego doszło do uszczuplenia i nienależnego zwrotu podatkowej należności publicznoprawnej o wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad osiem milionów złotych. Sześciu podejrzanych zostało już aresztowanych. Grozi im dziesięć lat więzienia.

Grzegorz Armatowski/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj