Prof. Krzysztof Pomian doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. „To wybitny naukowiec”

(Fot. Radio Gdańsk/Mateusz Czerwiński)

Profesor Krzysztof Pomian został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbyła się w Dworze Artusa podczas posiedzenia senatu uczelni.

Jak podkreślał prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Pomian to wybitny filozof, historyk i muzealnik.

– To jeden z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszy, naukowiec i uczony polski, działający nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ma niewiarygodny dorobek naukowy, który oddziałuje na cały świat nauki w wielu obszarach: od filozofii po historię sztuki – mówił prof. Stepnowski.

Rektor uczelni zaznaczył, że przyznanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Pomianowi jest wyrazem uznania dla jego wybitnych osiągnięć naukowych i edukacyjnych, a także potwierdzeniem, że Uniwersytet Gdański pozostaje ważnym ośrodkiem myśli historycznej w Polsce, w Europie i na całym świecie.

– Mam dziś zaszczyt i honor zaprosić pana profesora do naszej rodziny i prosić, by zechciał wraz z nami współtworzyć piękną historię największej wspólnoty akademickiej na Pomorzu: wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego – dodał rektor.

(Fot. Radio Gdańsk/Mateusz Czerwiński)

Tytuł doktora honoris causa gdańskiej uczelni został przyznany prof. Pomianowi „za odważne podążanie nieprzetartymi ścieżkami wiedzy i poszukiwanie prawdy, za wyznaczanie nowych obszarów badawczych, za wkład w rozwój globalnej humanistyki oraz za badania nad dziejami muzealnictwa światowego”. Jednogłośną decyzję w sprawie nadania tytułu w marcu br. podjął Senat UG na wniosek Rady Wydziału Historycznego.

Prof. Pomian podziękował za przyznanie mu „najwyższego wyróżnienia, jakie może spotkać nauczyciela akademickiego i pracownika naukowego”. Przyznał, że towarzyszą mu wzruszenie i wdzięczność.

– Wzruszenie, bo to zawsze uroczystość bardzo podniosła i wzruszająca, a wdzięczność dlatego, że jest to dar, niewymuszony ani nienarzucony – podkreślał.

(Fot. Radio Gdańsk/Mateusz Czerwiński)

W piątek laudację wygłosiła prof. Małgorzata Omilanowska, która podkreśliła, że „bibliografia jego publikacji, przetłumaczonych na ponad 20 języków, obejmuje ponad tysiąc pozycji, a istotą jego osiągnięć naukowych jest ich wielowymiarowość, inter- i transdyscyplinarność”. Oceniła, że „suma wiedzy, doświadczeń, przemyśleń i refleksji, które Krzysztof Pomian potrafił przełożyć na setki artykułów, tysiące stron książek i tysiące godzin wykładów, uczyniła zeń bodaj najbardziej znanego na świecie polskiego uczonego-humanistę”.

W laudacji przypomniała twórczość profesora oraz jego związki z Gdańskiem. – Profesor zaangażował się w przygotowywanie aplikacji Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Przez wiele lat wspierał swą wiedzą konstruowanie wystawy stałej Muzeum II Wojny Światowej jako członek Kolegium Programowego. W latach 2008-2016 był członkiem jury nagrody literackiej „Europejski Poeta Wolności” i regularnie przyjeżdżał do Gdańska – mówiła prof. Omilanowska.

Profesor Krzysztof Pomian jako filozof skupia się przede wszystkim nad problematyką poznania. Jako historyk zajmuje się dziejami kultury Europy. Wykładał między innymi na Uniwersytecie Genewskim. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mateusz Czerwiński/PAP/ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj