Rehamenadżer pomaga wrócić do życia sprzed choroby. „Jest pośrednikiem między pacjentem a lekarzami i urzędnikami”

rehamenadz4

Szpitale, przychodnie, sanatoria i ośrodki rehabilitacyjne oraz firmy ubezpieczeniowe, mają okazję poprawić jakość leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, poprzez zatrudnianie specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. Rehamenadżer to nowy zawód, a zadaniem osoby która go wykonuje jest koordynacja kompleksowej rehabilitacji i procesu leczenia pacjentów z niepełnosprawnościami, m.in po zawałach, udarach, wypadkach drogowych, czy w trakcie choroby nowotworowej. Rehamenadżer to osoba, która jest pośrednikiem między pacjentem, jego rodziną a lekarzami i innymi specjalistami, zajmującymi się procesem rehabilitacji. I nie chodzi tylko o rehabilitację leczniczą, ale też społeczną i zawodową.

– Taki specjalista wie, jak umożliwić powrót na rynek pracy, jak w razie potrzeby zmienić kwalifikacje zawodowe, czy porozumieć się z pracodawcą. Wie, jak załatwić formalności związane z wypłatą świadczeń, czy uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – mówił w audycji medycznej Radia Gdańsk Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rehamenadżer zna też procedury i posługuje się językiem medycznym. Ma wiedzę z zakresu anatomii i zna specyfikę pracy placówek medycznych. Wie, gdzie można otrzymać wsparcie w leczeniu i rehabilitacji.

– To koordynator, który pomaga pacjentowi w organizacji całego procesu leczenia od momentu zachorowania, aż do powrotu do zdrowia. Jego celem jest przeprowadzenie pacjenta przez ten proces, który może trwać nawet kilka lat. W tym czasie specjalista pomoże osobie rehabilitowanej na nowo zorganizować życie zawodowe i społeczne – tłumaczyła dr hab. Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji GUMed, wojewódzki konsultant ds. rehabilitacji na Pomorzu.

Na wsparcie rehamenadżera mogą liczyć pacjenci, którzy stali się niepełnosprawni w wyniku wypadków komunikacyjnych, czy też podczas pracy, a także osoby pod zawałach, udarach i chorobie nowotworowej. To osoby, u których doszło do pogorszenie zdrowia i sprawności, co uniemożliwia im trwale lub czasowo podejmować aktywność zawodową i społeczną.

W Polsce w czterech ośrodkach naukowych, w tym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wykształcono pierwszych na rynku specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. Studia w Gdańsku skończyło 30 osób, obecnie trwa rekrutacja do drugiej ich edycji.

Rehamenadżer to zawód popularny w Niemczech i w Kanadzie. Specjaliści w tych krajach są zatrudniani w placówkach zajmujących się leczeniem i rehabilitacją, w firmach ubezpieczeniowych oraz instytucjach pomagających osobom niepełnosprawnym i wykluczonym. Udowodniono, że osoby mające wsparcie rehamenadżera szybciej dochodzą do zdrowia i krócej przebywają w placówkach. Chętniej też wracają na rynek pracy i częściej mimo niepełnosprawności, są samodzielne.

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj