Osoby niepełnoletnie też mogą pracować. Rozmowa o zatrudnianiu młodocianych [WAKACYJNA PRACA]

(Fot. Pixabay)

W Polsce dopuszczalne jest zatrudnianie osób poniżej 18. roku życia. Określa się ich wtedy jako pracowników młodocianych. Na jakich warunkach mogą oni wykonywać obowiązki? W audycji „Wakacyjna praca” Daniel Wojciechowski zapytał o to Patrycję Potocką-Szmoń, zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

Co dokładnie kryje się pod pojęciem „pracownika młodocianego?” – To osoba, która ukończyła 15. rok życia, a jednocześnie jest poniżej 18. roku życia. W Polsce co do zasady zatrudnianie dzieci poniżej 15. roku życia jest zabronione. Żeby być zatrudnianym jako młodociany, trzeba więc ukończyć 15. rok życia i mieć skończoną przynajmniej 8-letnią szkołę podstawową – wyjaśniała zastępca okręgowego inspektora pracy.

Rozmówczyni Daniela Wojciechowskiego przyznała jednak, że w Polsce możliwe jest zatrudnianie nawet dzieci. – Wyjątkowo kodeks pracy pozwala na zatrudnianie dzieci do 16. roku życia, ale to przy wyjątkowych rodzajach pracy, na przykład w przypadku udziału w reklamie, przy realizacji prac artystycznych, na wniosek przedstawiciela ustawowego i za zgodą inspekcji pracy – tłumaczyła.

Przedstawicielka gdańskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy podkreślała, że umowa na piśmie jest korzystna dla pracowników. – Zawsze warto mieć umowę na piśmie, przy czym są pewne różnice. W przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy umowa pisemna jest wymagana. Ważne, żeby pamiętać o niej jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Pracownik nie może zacząć wykonywać pracy bez potwierdzenia tego faktu na piśmie. W przypadku młodocianego pracownika oprócz jego podpisu wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego: rodzica lub opiekuna – dodawała.

Posłuchaj całej audycji:

MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj