Okręgowy Inspektor Pracy

Głos Pracownika

Czym różni się państwowa od społecznej inspekcji pracy? [GODNA PRACA TO BEZPIECZNA PRACA]

W Polsce nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. W przedsiębiorstwach, w których pracownicy są zrzeszeni w związkach zawodowych, działa również społeczna inspekcja pracy. Państwowa Inspekcja Pracy udziela pomocy społecznej inspekcji w realizacji jej działań, w szczególności przez poradnictwo prawne oraz szkolenie. Jedną z form

XII edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego rozstrzygnięta. Odbywał się on pod hasłem „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Dzieci i młodzież szkół podstawowych z województwa Pomorskiego wzięły udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Konkurs miał na celu uświadomienie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych występujących w gospodarstwach rolnych, a także zaznajomienie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nagrody przyznano w trzech kategoriach.

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj