Naruszenie dóbr osobistych. Co właściwie oznacza?

Do dóbr osobistych zaliczamy zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizującą. Jednak dobro osobiste ma jeszcze jeden wymiar. -Dobro osobiste to także dobre imię. To jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ wiele zawodów zaufania publicznego wymaga dobrego imienia i nieskazitelnego charakteru – mówił w audycji adwokat Paweł Zieliński.

– Wszystkie nieprawdziwe informacje, które sprawiają, że ktoś traci ten nieskazitelny charakter i dobre imię, sprawiają, że traci on przymioty upoważniające go do sprawowania zawodów zaufania publicznego – dodał.

Wśród zawodów zaufania publicznego znajdują się sędziowie, prokuratorzy, politycy, radni, posłowie, senatorowie, prezydenci miast, prezesi spółek.

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj