„Die Zeit” docenił gdańskiego profesora. Jego książka jedną z najlepszych 2015 roku

Sukces polskiego pisarza. Książka prof. Stefana Chwina z Instytutu Filologii Polskiej pt. „Ein Deutsches Tagebuch” – wybór tekstów z Kartek z dziennika i Dziennika dla dorosłych znalazła się na liście dziesięciu najlepszych książek roku 2015 niemieckiego tygodnika „Die Zeit”.

PROFESOR ROMANTYZMU

Stefan Chwin jako naukowiec zajmuje się romantyzmem i romantycznymi inspiracjami w literaturze nowoczesnej (m.in. u Witolda Gombrowicza). Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale Filologii Polskiej – Katedra Historii Literatury. Prowadził także gościnnie warsztaty prozatorskie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Gdański profesor publikuje w czasopismach polskich i zagranicznych (w Niemczech, Austrii, Anglii, Włoszech, Danii, Francji, Szwecji, Słowenii, Serbii, na Ukrainie, Litwie, Węgrzech, w Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Japonii, Szwajcarii, w Rosji i w USA).

Kartka z dziennika to książka, która wzbudziła wielką dyskusję w środowisku czytelników. Chwin jawi się w niej jako przenikliwy obserwator i komentator rzeczywistości schyłku XX wieku.

Dziennik dla dorosłych to książka Stefana Chwina o sobie samym – ryzykowna, szczera i niezależna, daleka od konwencji „dziennika uczuć i myśli ze wszech miar słusznych”.

WSZECHSTRONNY PISARZ

W beletrystyce (pod pseudonimem Max Lars) zadebiutował dwiema powieściami fantastyczno-przygodowymi dla młodzieży: Ludzie-skorpiony i Człowiek-Litera. Również w tym czasie ukazał się jego autobiograficzny esej Krótka historia pewnego żartu, w którym autor dokonał osobistego rozrachunku z historią Gdańska z lat 50. XX wieku.

W latach dziewięćdziesiątych Chwin wchodził w skład Rady Redakcyjnej pisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” wydawanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” działające na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Był także członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze” – adresowanego do miłośników literatury, publikującego utwory najwybitniejszych pisarzy, a także młodych autorów i debiutantów.

Przełomowym momentem w karierze pisarskiej było ukazanie się powieści Hanemann (1995), nagrodzonej Paszportem Polityki. Dzieło zostało przetłumaczone na wiele języków obcych.

Maria Anuszkiewicz

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj