Marynistyczne historie z przedwojennych okrętów w Radiu Gdańsk. Czytamy „Znaczy Kapitan” Karola Olgierda Borchardta

„Znaczy Kapitan” to najlepsza i najpopularniejsza książka marynistyczna wydana w Polsce. Zaliczana jest ona do kanonu literatury polskiej XX wieku. Od 6 lipca w ramach cyklu „Powieść w Radiu Gdańsk” codziennie, od poniedziałku do piątku o 5:15, prezentujemy jej fragmenty na naszej antenie.

Karol Olgierd Borchardt na kartach swego najważniejszego dzieła jest piewcą i kronikarzem pionierskiej epoki w dziejach naszej floty morskiej. Ukazuje słynnych kapitanów, statki parowe z pierwszej połowy minionego wieku oraz transatlantyki, a także legendarne żaglowce szkolne.

Karol Olgierd Borchardt (1905-1986) urodził się w Moskwie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Wilnie. Ukończył szkołę Morską w Tczewie. Całe swoje życie służył morzu. Przed wojną pływał m.in. na transatlantykach „Polonia”, „Kościuszko” i „Piłsudski”. Podczas wojny pełnił służbę na morzu. Po powrocie do kraju w 1949 pracował już tylko na lądzie, pozbawiony decyzją polityczną prawa uprawiania zawodu oficera Marynarki Handlowej. Wykładał w Wyższej Szkole Morskiej, ucząc przyszłych oficerów floty handlowej i rybackiej m.in. astronawigacji, nawigacji, locji, oceanografii i wiedzy okrętowej. Pisał książki o tematyce morskiej, krzewiąc wśród Polaków miłość do morza.

Opowieść o służbie na przedwojennych polskich żaglowcach, opisana na kartach dzieła „Znaczy Kapitan” na antenie Radia Gdańsk od poniedziałku do piątku. Premiera o 5:15, a powtórka o 20:50. Czyta Grzegorz Gzyl.

 

pb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj