Małgorzata Tobiszewska

Ludzie i Pieniądze

Firma pozwała konsumenta za złą opinię o produkcie. „Straszenie klientów to niewłaściwa droga”

Firma nie może domagać się od osoby, która naruszyła jej dobra osobiste, zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie można utożsamiać szkód wyrządzonych w interesach ze szkodami przyjmującymi postać krzywdy – wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w stanowisku dla Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę, w której prywatny konsument

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj