18-latek z Gdańska aresztowany pod zarzutem obcowania seksualnego z 14-latką

Mężczyzna aresztowany pod zarzutem obcowania seksualnego z 14-latką.

18-latek z Gdańska został aresztowany pod zarzutem obcowania seksualnego z 14-latką. Do zajścia miało dojść w piwnicy jednej z kamienic w Nowym Porcie.

Grupa nastolatków prawdopodobnie piła alkohol. Wówczas niespełna 18-letni mężczyzna miał współżyć z dziewczynką. Śledczym na razie nie udało się zebrać dowodów świadczących, że doszło do użycia przemocy.

Młody mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, do jednego się przyznał – ujawniła szefowa prokuratury Gdańsk-Oliwa, Monika Rutecka.

18-latek trafił do aresztu, ponieważ zachodzi obawa, że mógłby mataczyć w sprawie. Grozi mu 12 lat więzienia.

Obcowanie płciowe i inne czynności seksualne z osobą, która nie ukończyła 15 lat stanowi w Polsce przestępstwo. Według prawa za taki czyn odpowiadają osoby, które ukończyły 17 lat. Mówi o tym art. 200 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.
§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.

Grzegorz Armatowski/puch

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj