Policja powołała Biuro do Walki z Cyberprzestępczością. Ma wspierać jednostki terenowe

W Komendzie Głównej Policji rozpoczęło działalność Biuro do Walki z Cyberprzestępczością. Zadaniem nowej jednostki będzie m.in. ściganie sprawców przestępstw popełnianych w internecie.
Rzecznik KGP, młodszy inspektor Mariusz Ciarka przypomina, że od dwóch lat podobne jednostki istnieją w komendach wojewódzkich oraz w komendzie stołecznej.

– Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP będzie wspierać jednostki terenowe policji, koordynować działania o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zajmować się wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań – mówi rzecznik. Zespół ma również wspierać opracowanie propozycji zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I PROPOZYCJE ZMIAN

Do głównych zadań biura mają należeć rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz ujawnianie i ściganie sprawców. Nowe biuro będzie wspierać w zwalczaniu z cyberprzestępczością jednostki terenowe policji, koordynować działania o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zajmować się wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań do walki z cyberprzestępczością. Zespół ma również wspierać opracowanie propozycji zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw.

Decyzję o utworzeniu biura podjęli Komendant Główny Policji oraz szef MSWiA.

IAR/mswia/mro
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj