Monitoring jakości powietrza. Rumia zamontuje sieć czujników

Jeszcze w tym roku Rumia chce kupić 5 urządzeń do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu PM10. Miasto chce utworzyć miejską sieć monitoringu jakości powietrza. Wyniki tych badań mają być ogólnodostępne. Urządzenia mają stanąć przy ulicach: Sobieskiego, Sabata, Kujawskiej, Kościelnej oraz 1 Maja. Wyniki pomiarów mają być ogólnodostępne na stronie internetowej.

SIEĆ MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Pomiary stężeń pyłu PM10 trwają w Rumi od października 2015 roku i są realizowane na zlecenie gminy przez Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. W 2017 roku samorząd nawiązał współpracę z Politechniką Gdańską, w ramach projektu „e-Pionier”. Zespół naukowców podjął się w tym czasie zaprojektowania i zbudowania nowoczesnego miernika PM10. Dzięki temu udało się stworzyć w Rumi siec monitoringu jakości powietrza.

jK

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj