Co zrobić, by współpraca szkół branżowych i pracodawców była efektywna? Regionalny Kongres Zawodowy w Sobieszewie

Zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym, promocja edukacji zawodowej i szkół branżowych oraz dyskusja dotycząca efektywnej współpracy szkół branżowych i pracodawców. Między innymi te tematy zostaną poruszone podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego. Kongres rozpocznie się o 10:00 w hotelu Orle w Sobieszewie.

W kongresie weźmie udział między innymi Piotr Bartosiak, zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

GŁÓWNE CELE KONGRESU:

– Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego,

– prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie,

– dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy,

– przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami.

 
WEZMĄ UDZIAŁ

Na kongresie pojawią się między innymi: dyrektorzy pomorskich szkół technicznych i branżowych, pracodawcy, przedstawiciele samorządów, rzemiosła, przedstawiciele firm oraz stowarzyszeń zajmujących się kształceniem zawodowym. Będą to między innymi: Dariusz Gobis – dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Agnieszka Golian – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Sopocie, Jadwiga Piechowiak – dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, Dariusz Gajda – wiceprezes zarządu Energa Wytwarzanie SA.

pOr

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj