Przyznano już pierwsze świadczenia Mama 4+. Najwięcej wniosków złożono w Gdańsku

ZUS wydał ponad 8 tysięcy decyzji o przyznaniu świadczenia „Mama 4 plus”. Wnioski złożyło do tej pory prawie 35,5 tysiąca osób, w tym najwięcej – 2300 – w Gdańsku. Świadczenie przyznano także jednemu mężczyźnie.

Jak poinformował rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz, zainteresowanie programem jest bardzo duże. Najwięcej wniosków złożono w oddziałach ZUS w Gdańsku – 2300 i w Rybniku 1700. O świadczenie z programu stara się 44 mężczyzn.

1 marca weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 +”. O świadczenie mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci. Tzw. matczyną emeryturę przyznaje na wniosek zainteresowanego prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

mc/jr

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj