Porozumienie NFZ-u z PFRON-em na rzecz niepełnosprawnych. „Zachęcamy placówki medyczne do zatrudniania takich osób”

Wymiana informacji i zatrudnianie niepełnosprawnych przez placówki medyczne. Między innymi tego dotyczy podpisane w poniedziałek porozumienie pomiędzy Pomorskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a pomorskim Narodowym Funduszem Zdrowia.

Porozumienie określa współpracę oraz wymianę informacji i doświadczeń obu podmiotów. Ma to na celu upowszechnienie informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych dotyczących dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz zaopatrzenia w wyroby medyczne. Sygnatariusze porozumienia podkreślali, że to formalizacja trwającej już od lat współpracy.

IŚĆ DROGĄ UCK

– Chcielibyśmy zachęcać podmioty medyczne do zatrudniania osób niepełnosprawnych – mówił dyrektor pomorskiego PFRON-u Dariusz Majorek. – Nie tylko to, co jest clue tego porozumienia, czyli wymiana informacji, ale też zachęcamy, by pójść tą drogą, co Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, które nie jest już płatnikiem składek na PFRON. Zatrudnia odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych, co daje też korzyści. Chcielibyśmy, żeby inne placówki opieki medycznej otworzyły się na osoby niepełnosprawne jako pracowników – dodał.

– A my z kolei chcielibyśmy przede wszystkim wspólnie pracować nad jak największą dostępnością pacjentów niepełnosprawnych do świadczeń medycznych – mówiła dyrektor pomorskiego NFZ-u Elżbieta Rucińska-Kulesz. – Zarówno tych, które my oferujemy pacjentom, ale chcielibyśmy, żeby tę dostępność, którą oferuje im ustawa, mogli mieć poza kolejnością lub w przyspieszonym czasie. A druga rzecz to bardzo chcielibyśmy, żeby niepełnosprawni mogli poszukiwać dla siebie rozwiązań medycznych tam, gdzie jest to szybsze, łatwiejsze i bliższe pacjenta – dodała.

KONKURSY W RAMACH PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone konkursy na likwidację barier architektonicznych w placówkach medycznych w ramach programu Dostępność Plus. – Zachęcamy, aby pomorskie placówki przystępowały do konkursów i likwidowały te bariery dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność to także niepełnosprawność osób starszych, dostępność ważna jest także dla mam z dziećmi – mówił Dariusz Majorek.
Rafał Mrowicki
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj