„Gdynia to przykład tego, jak wspólnie można dbać o środowisko”. PGE Energia Ciepła, OPEC i miasto podsumowały 5-letnią współpracę

Ograniczenie emisji pyłów o 70 procent, 25 kilometrów nowej magistrali ciepłowniczej,czy likwidacja ponad 300 pieców węglowych. Dziś PGE Energia Ciepła, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gdynia podsumowały 5-letnią współpracę. W sumie w tym czasie na poprawę środowiska w mieście wydano ponad 800 milionów złotych.

Gdynia to miasto o najczystszym powietrzu w Polsce – wg rankingu Państwowego Monitoringu Środowiska z 2016 r. na podstawie stacji pomiarowych stężenia średniorocznego pyłu PM10 i trzecie na świecie najlepsze miasto do życia – wg rankingu LivCom Awards z 2019 r. Ten status nie wynika jedynie z dogodnego położenia nad morzem, ale jest efektem pracy samorządu, mieszkańców i partnerów Miasta.

BEZPIECZEŃSTWO TO PRIORYTET

Porozumienie w sprawie Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju pomiędzy PGE Energia Ciepła, OPEC i Gminą Miasta Gdyni zostało zawarte 30 września 2014 r.

– Rozwijanie współpracy z miastami jest elementem naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju regionów, w których jesteśmy obecni. PGE Energia Ciepła jest liderem zmian środowiskowych w sektorze ciepłowniczym, a realizowane porozumienie dowodzi, jak istotny jest w naszej działalności aspekt lokalny i społeczny. Nie tylko realizujemy ogólnopolską strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale stawiamy przed sobą zadanie bycia partnerem i zbudowania relacji z lokalnymi społecznościami – powiedział Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Zawierając porozumienie w 2014 roku priorytetem dla nas była troska o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Gdyni, realizowane m.in. poprzez zapewnienie dostępu do sieci ciepłowniczej z ciepłem produkowanym przez gdyńską elektrociepłownię w procesie wysokosprawnej kogeneracji – mówiła Elżbieta Kowalewska, dyrektor oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Ważnym aspektem było także środowisko i współpraca w zakresie ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery, m.in. poprzez realizację służących temu inwestycji oraz wspólne działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji – dodała.

EFEKTY PIĘCIU LAT WSPÓŁPRACY

Od 2015 roku nakłady PGE Energia Ciepła na inwestycje, modernizacje i utrzymanie majątku Elektrociepłowni Gdyńskiej wyniosły blisko 600 mln zł. W tym czasie powstały nowoczesne instalacje oczyszczania spalin oraz nowa kotłownia olejowo-szczytowa, która zabezpiecza mieszkańców Gdyni w czasie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, Do tego całkowicie wyeliminowany został mazut, który zastąpiono olejem lekkim. Efektem tych inwestycji jest ograniczenie emisji pyłu o ponad 70 proc., tlenków azotu o 40 proc. i tlenków siarki o ponad 70 proc.

Gruszek w popiele nie zasypywał też OPEC, który w ostatnich 5 latach podłączył do sieci ciepłowniczej ponad 430 obiektów o łącznej mocy przyłączeniowej 63 MW. To tak, jakby w tym czasie do sieci przyłączyła się połowa Sopotu. W tym czasie OPEC wybudował też 25 km nowej magistrali ciepłowniczej za ponad 32 mln zł. A na utrzymanie i modernizację wydał kolejnych 188 mln zł.

Z kolei Gdynia na dofinansowanie zmiany źródła ogrzewania na sieć ciepłowniczą przeznaczyła m.in. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2,5 mln zł. W tym czasie zlikwidowano 324 piece węglowe. Ponad 120 obiektów na terenie Gdyni rozszerzyło dostawy ciepła o funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej, co oznacza likwidację piecyków gazowych.

WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 50 proc.

– Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi – mówił Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Planujemy w różnych lokalizacjach w całej Polsce zwiększanie potencjału ciepłowniczego poprzez budowę do 2030 roku 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Jesteśmy liderem rynku ciepła w Polsce, chcemy być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze – dodał Przemysław Kołodziejak.

– Współpraca z OPEC i z Miastem Gdynia jest kluczowa dla prowadzenia naszych projektów inwestycyjnych w sposób racjonalny, skoordynowany i połączony z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału rynkowego prężnie rozwijającej się Gdyni – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Chcemy być współodpowiedzialni za rozwój sieci ciepłowniczej, wspierając w tych działaniach OPEC. Dzięki partnerskiej współpracy, ciepło z PGE Energia Ciepła może docierać do coraz większej liczby mieszkańców Gdyni – dodała Elżbieta Kowalewska.

EUROPEJSKA NAGRODA ENERGETYCZNA

Priorytetem dla Miasta Gdyni jest wyeliminowanie do 2023 roku pieców na paliwa stałe z lokali mieszkalnych należących do Gminy. Gdynia w swych zasobach ma 5280 mieszkań komunalnych, z których 533 opalanych jest węglem (283 budynki w całości należą do Gminy, a 250 do wspólnot mieszkaniowych). Efektem ekologicznym tego Programu będzie 3068 ton redukcji emisji CO2, 32 tony rocznie redukcji emisji pyłów PM2,5 i PM10, ponad 30 ton redukcji emisji tlenków siarki.

Gdynia aspiruje do Europejskiej Nagrody Energetycznej. Jest jedną z 6 pilotażowych gmin do wdrożenia certyfikatu European Energy Award w Polsce. Certyfikat jest potwierdzeniem zapewnienia wysokich standardów jakości efektywnego zarządzania energią.

 

Marcin Lange/ak
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj