Tory kolejowe w gdyńskim porcie zostaną przebudowane i zelektryfikowane. Projekt ma usprawnić funkcjonowanie transportu w terminalu kontenerowym

Mniej tirów na drogach i lepsza jakość powietrza – takie efekty ma dać trwająca w zachodniej części gdyńskiego portu przebudowa i elektryfikacja torów kolejowych. Warta 70 mln zł inwestycja, w jednej trzeciej dofinansowana ze środków unijnych, gotowa ma być w styczniu przyszłego roku.

– To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju – mówi Maciej Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Działaniom tym przyświeca wdrożenie wytycznych polityki transportowej Unii Europejskiej, która zakłada obsługę ponad 35 procent ładunków drogą kolejową do roku 2030. W naszym porcie w 2019 roku wskaźnik ten wyniósł 28 procent, ale mamy ambicję, aby na przestrzeni kolejnych lat osiągnął on poziom 40 procent – dodaje.

ZMIANY I ROZBUDOWA

W ramach prac wykonana zostanie elektryfikacja bocznicy Intermodalnego Terminalu Kolejowego wraz z jej przebudową, budową nowego toru oraz rozjazdów na grupie przyjazdowo-odjazdowej, a także montaż nowego systemu sterowania ruchem kolejowym (SRK). Inwestycja obejmuje elektryfikację około 2,5-kilometrowego odcinka linii kolejowej i przeprowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych na 12 rozjazdach. W ramach projektu powstaną też cztery nowe rozjazdy, zaś osiem z już istniejących zostanie ponownie wbudowanych – po demontażu – na nowych doborach podrozjazdnic. Wszystko to usprawni funkcjonowanie transportu Intermodalnego Terminalu Kontenerowego od strony lądu. Nie będzie konieczności zmiany lokomotyw na stacji Gdynia Port z elektrycznych na spalinowe, jak to ma miejsce w tej chwili.

Marcin Lange/pb

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj