Praca przy budowie kanału na Mierzei Wiślanej wre. „To inwestycja strategiczna ze względu na pobudzenie gospodarcze”

Trwają prace przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej kontynuowane są zadania związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego. 

We wtorek budowę odwiedził Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

– Inwestycja strategiczna dla państwa polskiego przebiega w sposób niezakłócony, zgodnie z harmonogramem. Zobaczyłem postęp prac, wszystko dzięki inwestorowi i generalnemu wykonawcy odbywa się w sposób bezpieczny dla pracowników pod względem BHP, jak i epidemiologicznym, co jest szczególnie ważne w tych czasach. Bardzo dużo polskich podwykonawców pracuje na tej budowie. Ta inwestycja jest strategiczna ze względu na pobudzenie gospodarcze nie tylko Elbląga i tej części Polski ale śmiem twierdzić tej części Europy. Łaskawa zima, dobra pogoda powodują to, że ten postęp prac jest niezakłócony – powiedział Minister Grzegorz Witkowski.

Teraz trwają prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Zaawansowanie tych robót to ponad 50 procent. Zakończono z kolei pogrążanie ścianki szczelnej na nasadzie falochronu zachodniego. Wykonawca pracuje przy tzw. zalądowieniu portu przeładunkowego. Posłuży on do odbioru dostaw kamienia hydrotechnicznego na potrzeby budowy falochronów.

„TRANSPORT JAK NAJMNIEJ UCIĄŻLIWY DLA MIESZKAŃCÓW”

– Staramy się zminimalizować konieczność transportu drogami lądowymi, stąd budowa tego nabrzeża, jako pierwszego elementu pozwalającego na transportowanie kamienia, materiałów masowych, które w dużej ilości będą musiały być dowożone na plac budowy. To jest nasza troska i staranie o to, żeby rzeczywiście działania związane z transportem były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – powiedziała Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI.

W trakcie wizyty na placu budowy głos zabrał także Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. – Ta droga wodna jest przejściem administracji morskiej z naszego okresu stuletniej historii, która zaistniała 2 kwietnia 1920 roku do czasów obecnych. Przetarg na drugi etap ogłosiliśmy 24 kwietnia br., najprawdopodobniej oferty zostaną otwarte 22 czerwca. Etap ten obejmuje rzekę Elbląg wraz z umocnieniem i obwałowaniami. Będziemy budować także trzeci most, most w Nowakowie o długości 104 metrów. Oprócz tego, odcinek drogi o długości 1550 metrów, która będzie łączyła tę część drogi powiatowej i służyła mieszkańcom. Most będzie się znajdował 650 metrów od obecnie istniejącego mostu pontonowego. Oprócz tych inwestycji hydrotechnicznych i drogowych planujemy wykonanie znaków nawigacyjnych. Całość w przyszłości zostanie połączona trzecim odcinkiem, a więc przejściem przez Zalew Wiślany.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY W 2022 ROKU

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,880 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany – 10,176 km; Rzekę Elbląg – 10,381 km; pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego), a jej głębokość to 5 m. Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.​

 

mat. prasowe/oprac. tgr

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj