PKN Orlen zawarł porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos ws. realizacji przejęcia gdańskiej grupy

PKN Orlen zawarł porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos ws. realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy i przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. To kolejny krok przybliżający do utworzenia koncernu, skutecznie konkurującego na międzynarodowych rynkach – podał PKN Orlen. Jak oznajmił we wtorek płocki koncern, w porozumieniu PKN Orlen oraz Skarb Państwa „potwierdziły zamiar przeprowadzenia transakcji, jednocześnie strony zadeklarowały dalszą współpracę i kontynuowanie rozmów, które umożliwią wypracowanie ostatecznego zakresu oraz struktury transakcji”.

„PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos, dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. To kolejny krok, który przybliża obie firmy do utworzenia silnego, zintegrowanego koncernu, skutecznie konkurującego na międzynarodowych rynkach i znacząco wzmacniającego bezpieczeństwo polskiej gospodarki w obszarze paliw oraz energii” – oświadczył płocki koncern.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że spółka ta z determinacją realizuje proces przejęcia Grupy Lotos, co dla płockiego koncernu jest priorytetem, a podpisanie porozumienia przez wszystkie zaangażowane strony przybliża do sprawnego sfinalizowania transakcji.

„Powstanie jednego silnego koncernu, do którego należeć będzie nie tylko Lotos, ale też Energa i PGNiG, jest konieczne z punktu widzenia przyszłości biznesowej tych firm i budowania ich wartości dla akcjonariuszy. Skorzysta na tym także polska gospodarka, bo zintegrowany koncern będzie miał większe możliwości rozwoju inwestycyjnego i mocniejszą pozycję negocjacyjną. Silny multienergetyczny koncern oznacza również wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski” – powiedział Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie PKN Orlen.

„POMORZE BENEFICJENTEM PRZEJĘCIA”

Szef płockiego koncernu ocenił przy tym, że „jednym z głównych beneficjentów przejęcia kapitałowego Grupy Lotos stanie się też Pomorze i jego mieszkańcy”, ponieważ powiększona o gdański podmiot Grupa Orlen jeszcze bardzie zaangażuje się w działania społeczne, kulturalne i sportowe w tym regionie.

PKN Orlen przekazał, że strony w podpisanym porozumieniu potwierdziły, iż warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie realizacja środków zaradczych wynegocjowanych z Komisją Europejską. „W związku z tym PKN Orlen oraz Grupa Lotos zadeklarowały współpracę umożliwiającą ich wykonanie. Ponadto spółki zobowiązały się współpracować ze Skarbem Państwa, celem umożliwienia Skarbowi Państwa analizy zakresu środków zaradczych oraz wypracowania zakresu i struktury transakcji” – oznajmił płocki koncern.

PKN Orlen podkreślił jednocześnie, że wraz z Grupą Lotos „w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa podejmą niezbędne czynności organizacyjne oraz współpracę w celu realizacji środków zaradczych”. Jak wyjaśniono w komunikacie, dotyczy to m.in. umożliwienia płockiemu koncernowi zdefiniowania sposobu realizacji środków zaradczych oraz bieżącego zarządzania ich realizacją w oparciu o mechanizmy uzgodnione pomiędzy obiema spółkami.

„Strategicznym celem transakcji jest budowa silnego koncernu multienergetycznego, odpornego na zmienne otoczenie makroekonomiczne oraz zdolnego do realizacji ważnych inwestycji rozwojowych, m.in. wpisujących się w założenia transformacji energetycznej” – zaznaczył PKN Orlen. Przyznał zarazem, że „wynegocjowane z Komisją Europejską środki zaradcze są optymalne i oparte na analizach dotyczących m.in. opłacalności biznesowej transakcji oraz bezpieczeństwa energetycznego”. „Umożliwią one sprawne przeprowadzenie transakcji z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron, a tym samym dalsze, konsekwentne przekształcanie firmy w koncern multienergetyczny” – dodał koncern.

Jak przypomniał PKN Orlen, środki zaradcze obejmują jego zobowiązania oraz Grupy Lotos w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu”. „Sposób spełnienia określonych warunków i szczegóły transakcji będą ustalane z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi w ramach odrębnych rozmów i negocjacji” – zastrzegł płocki koncern.

PYTANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. płocki koncern złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację.

PKN Orlen wspomniał, że w trakcie prac nad dokumentem otrzymał wraz z Grupą Lotos setki pytań od Komisji Europejskiej, na które obie spółki sukcesywnie odpowiadały. „Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku, który trafił do Komisji na początku lipca 2019 r.” – ocenił płocki koncern. Zaznaczył, iż dodatkowo, pod koniec sierpnia 2019 r., podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos „określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki”.

PKN Orlen wspomniał, że pod koniec września 2019 r. Komisja Europejska, zgodnie z praktyką zastosowała standardową dla drugiej fazy negocjacji procedurę „stop the clock”, która została zatrzymana na początku marca tego roku. Dodał, iż 8 kwietnia otrzymał od Komisji Europejskiej możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz przeprowadzonych w drugiej fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy Lotos. „Zgodnie z praktyką dla tej fazy postępowania, zastosowana została procedura +Statement of Objections+” – podkreślił płocki koncern.

Jak wyjaśnił przy tym PKN Orlen, propozycję środków zaradczych złożył pod koniec kwietnia, po czym – na początku maja – rozpoczął się market test, natomiast 14 lipca 2020 r. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos.


(PAP)/puch

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj