Agata Grenda nową dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jej kandydaturę rekomendował śp. prof. Jerzy Limon

Agata Grenda obejmie stanowisko dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, funkcję tę sprawować będzie przez trzy sezony artystyczne, począwszy od 1 września 2021 r. W marcu zmarł prof. Jerzy Limon, pomysłodawca i wieloletni dyrektor instytucji.

Decyzję dotyczącą dyrektora podjęli organizatorzy GTS  tj. władze miasta Gdańska i samorządu województwa pomorskiego, w uzgodnieniu ze współtworzącą teatr Fundacją Theatrum Gedanense.

– Dyrektor prof. Jerzy Limon w czasie trwania ostatniej kadencji planował zatrudnienie Agaty Grendy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. programowych, rekomendował również organizatorom teatru rozważenie kandydatury Agaty Grendy jako przyszłej dyrektor teatru – poinformował w środę rzecznik prasowy prezydenta Gdańska Daniel Stenzel.

PROCEDURA

Obecnie, zgodnie z ustawowym wymogiem pozyskania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności instytucji, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wystąpiła do dwóch organizacji – Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów – o zaopiniowanie kandydatury Agaty Grendy.

DOTYCHCZASOWE DOKONANIA

Agata Grenda jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła też studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu.

Wykładała na studiach podyplomowych „Menedżer Kultury” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W latach 2004–06 kierowała Impresariatem w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. W latach 2006–11 pracowała jako zastępczyni dyrektora oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015–17 objęła funkcję dyrektora, w randze konsula, tej placówki. W latach 2011-15 była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury.

W latach 2017-21 prowadziła firmę „Grenda. Produkcja Kultury”, oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury oraz komunikacji w biznesie i kulturze. W tym roku współpracowała przy 31. Festiwalu Malta w Poznaniu jako zastępczyni dyrektora festiwalu.

 

PAP/pb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj