Dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej uhonorowana przez Stowarzyszenie „Godność”. Marzena Kruk otrzymała statuetkę

Dyrektor Archiwum IPN, Marzena Kruk, została uhonorowana statuetką – repliką gdańskiego pomnika świętego Jana Pawła II i prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. Otrzymała ją w piątek, 29 października, z rąk przedstawicieli Stowarzyszenia „Godność” – Czesława Nowaka i Andrzeja Osipowa.

– Doceniając rangę tego wyjątkowego wyróżnienia, chciałabym podkreślić, że traktuję je jako podziękowanie dla całego Archiwum IPN i wszystkich pracowników – zaznaczyła Marzena Kruk.

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI IPN

W spotkaniu, podczas którego wręczono statuetkę, uczestniczyli także dyrektor oddziału IPN W Gdańsku prof. Mirosław Golon, naczelnik OBEN Krzysztof Drażba, naczelnik OBBH dr Daniel Czerwiński i pracownicy gdańskiego oddziału Archiwum IPN.

– Dyrektor Marzena Kruk pracuje w IPN już ponad 20 lat. Zarówno podczas kilkunastoletniego kierowania archiwum IPN w Gdańsku, jak i podczas ostatnich ponad pięciu lat pełnienia funkcji dyrektora całego pionu archiwalnego IPN, bardzo intensywnie współpracowała ze środowiskami kombatanckimi, z działaczami opozycji, w tym z ogromnie zasłużonymi działaczami ze Stowarzyszenia „Godność” – podkreśla prof. Golon.

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ

– Dziękujemy za długoletnią i owocną współpracę w odszukiwaniu dokumentów dla naszych członków niezbędnych do uzyskania uprawnień działacza opozycji lub osoby represjonowanej – podkreślał prezes Stowarzyszenia „Godność” Czesław Nowak.

To trzecie wyróżnienie dla pracowników IPN, przyznane przez Stowarzyszenie „Godność. Wcześniej miniaturę pomnika z Parku Reagana otrzymali również prezes IPN, dr Karol Nawrocki i dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, prof. Mirosław Golon.

 

ua/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj