Niektórzy już się przekonali, że Polski Ład działa. Piotr Müller: „Pierwsze wyższe emerytury i renty zostały już wypłacone”

Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych wyp?aci? ju? pierwsze wy?sze emerytury i renty, po wej?ciu w ?ycie Polskiego ?adu; bardzo du?a cz??? ?wiadczeniobiorców na zmianie zyska rocznie w przedziale mi?dzy tysi?cem a ponad dwoma tysi?cami z? – powiedzia? w czwartek wieczorem rzecznik rz?du Piotr Müller.

Jak wskaza? rzecznik rz?du, wida? ju? efekty Polskiego ?adu, czego dowodem jest wzrost ?wiadcze? emerytalnych i rentowych. – Dzi?ki Polskiemu ?adowi emeryci i renci?ci skorzystaj? z kwoty wolnej od podatku. Przy ?wiadczeniach do 2,5 tys. z? nie zap?ac? go w ogóle – powiedzia?.

 

O ILE WZROS?Y ?WIADCZENIA? 

– Na tzw. paskach emerytalnych z pocz?tku stycznia wida? wyra?ne podwy?ki. Np. osoba, która mia?a emerytur? w wysoko?ci 1874 z? netto, teraz b?dzie mia?a 2037 z?, czyli o 163 z? miesi?cznie wi?cej. Osoba, która mia?a 1489 z? netto, teraz b?dzie mia?a 1609 z?, czyli o 120 z? miesi?cznie wi?cej. Natomiast emeryt, który mia? 2056 z? netto, teraz b?dzie mia? 2240 z?, czyli o 184 z? wi?cej – wylicza? Müller.

Rzecznik rz?du podkre?li? w czwartek 5 stycznia, ?e w marcu do tych kwot dojdzie jeszcze standardowa coroczna waloryzacja emerytur, których ostateczna wysoko?? b?dzie znana w drugiej po?owie stycznia.

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj