82 lata temu doszło do zbiorowej egzekucji na Polakach z Gdańska. Hołd zamordowanym oddali przedstawiciele IPN i Stowarzyszenia „Godność”

We wtorek 11 stycznia na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na gda?skiej Zaspie delegacja IPN i cz?onkowie towarzyszenia Godno?? oddali cze?? Polakom z Wolnego Miasta Gda?ska, którzy zostali zamordowani przez Niemców podczas II wojny ?wiatowej.

82 lata temu, 11 stycznia 1940 roku, w obozie koncentracyjnym Stutthof dosz?o do pierwszej zbiorowej egzekucji na Polakach z Wolnego Miasta Gda?ska. Pami?? zamordowanych uczci?a delegacja IPN Gda?sk z naczelnikiem Oddzia?owego Biura Bada? Historycznych dr. Danielem Czerwi?skim na czele. Ho?d Polakom oddali tak?e cz?onkowie Stowarzyszenia „Godno??”.
 
Pierwsz? egzekucj? na Polakach z Wolnego Miasta Gda?ska poprzedzi?o posiedzenie policyjnego s?du dora?nego, Standgericht, pod przewodnictwem dr. Helmuta Tanzmanna. W gremium zasiada? komendant obozu Stutthof, SS-Obersturmbannführer Max Pauly. Na kar? ?mierci skazano wówczas kilkudziesi?ciu polskich dzia?aczy, w?ród których byli mi?dzy innymi urz?dnicy, kolejarze, nauczyciele i pracownicy poczty.

11 stycznia 1940 r.  rozstrzelano 22 osoby, w tym ks. Franciszka Rogaczewskiego. Do drugiej egzekucji dosz?o dwa miesi?ce pó?niej, 22 marca, w Wielki Pi?tek. Rozstrzelano wówczas 67 osób, w tym ksi??y Bronis?awa Komorowskiego i Mariana Góreckiego. Mordy poprzedzi?y szykany ze strony niemieckich oprawców.

 

ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj