Seminarium na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Tematem była przyszłość „Fit for 55”

(fot. Radio Gdańsk/Anna Rębas)

Polski Rejestr Statków S.A. wspólnie z Uniwersytetem Morskim w Gdyni zorganizowały seminarium pod hasłem „Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego”.

Pakiet „Fit for 55” to zestaw kilkunastu projektów legislacyjnych, którym przyświeca dążenie do podwyższenia celów klimatycznych Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich. UE zmierza do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i w związku z tym planuje zwiększenie ograniczania emisji CO2 i innych gazów cieplarniach o 55% do roku 2030 (w porównaniu do obecnie ustalonego dla tego terminu poziomu 40% emisji). Polski Rejestr Statków S.A. i Uniwersytet Morski w Gdyni włączyły się w merytoryczną dyskusję o pakiecie „Fit for 55” w kontekście transportu morskiego.

Podczas seminarium przedstawiciele armatorów, stoczni, biur projektowych i producentów wyposażenia statków przedstawili swoje stanowiska. W trakcie spotkania podpisano umowę na „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”, pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. (lider), Rohde Nielsen A/S (partner) i Van den Herik Kust-en Oeverwerken B.V. (partner). Za 20 miesięcy tor prowadzący do Portu Gdynia będzie o 130 metrów szerszy i 3 metry głębszy.

Anna Rębas/am

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj