Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla CPK. Dokumentacja liczy ok. 20 tys. stron

(fot. CPK)

Spółka Centralny Port Komunikacyjny złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla lotniska oraz węzła kolejowego – poinformowali w piątek w mediach społecznościowych wiceszefowa resortu klimatu i środowiska Małgorzata Golińska oraz pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

– Pracownicy CPK z szefem Mikołajem Wildem na czele złożyli wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na lotnisko! – przekazała w piątek na Twitterze wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała również na Twitterze doprecyzował, że wniosek dotyczy także m.in. węzła kolejowego CPK.

Golińska dodała, że obszernym raportem zajmie się teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

20 TYSIĘCY STRON, KILKANAŚCIE MIESIĘCY BADAŃ

Spółka podkreśliła, że cała dokumentacja (raport oceny oddziaływania na środowisko dla Centralnego Portu Komunikacyjnego) licząca ok. 20 tys. stron to efekt m.in. kilkunastu miesięcy badań przyrodniczych. – Prace w terenie prowadził zespół około 50 osób ekspertów i specjalistów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: botanicy, ichtiolodzy, ornitolodzy, herpetolodzy, chiropterolodzy, akustycy, geodeci, geolodzy. Celem opracowania jest realizacja przedsięwzięcia w taki sposób, aby miało jak najmniejszy wpływ na otoczenie, w tym na społeczność lokalną – poinformowano.

Dodano, że raport został przekazany w piątek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie. – To element wniosku o tzw. decyzję środowiskową, który został złożony zgodnie z zapowiedziami i harmonogramem inwestycji. Po uzyskaniu decyzji będzie możliwe realizowanie kolejnych kroków, niezbędnych do rozpoczęcia budowy największego lotniska w Polsce – Portu Solidarność – wskazano.

– To najważniejszy moment dla CPK w tym roku. Złożony dziś wniosek o decyzję środowiskową to dowód na to, że prace nad inwestycją prowadzimy w bardzo ambitnym tempie, ale bez strat na jakości. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim twórcom raportu. To działanie wprost pokazuje, że zrealizujemy Centralny Port Komunikacyjny zgodnie z planem i najwyższymi standardami, wbrew absurdalnej narracji naszych oponentów – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI

Jak zapewniono, w raporcie przewidziano szereg działań, które pozwolą zapobiec lub zminimalizować negatywne oddziaływanie podczas prac przygotowawczych, budowy i eksploatacji przedsięwzięcia (w tym lotnisko, węzeł kolejowy, układ drogowy oraz dodatkowe komponenty).

Takimi działaniami są: ekrany akustyczne wzdłuż dróg wykorzystywanych w trakcie etapu budowy; ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych na terenach zabudowanych; stały nadzór przyrodniczy w okresie prowadzenia prac; przeniesienie zinwentaryzowanych najcenniejszych gatunków roślin poza obszar przedsięwzięcia; zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych, m.in. w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK; dystrybucja informacji o realizowanych pracach przygotowawczych, zapobieganie kolizjom ptaków z samolotami (aktywne płoszenie przez ptaki łowcze i psy oraz tzw. zielony laser); zasilanie pojazdów obsługi naziemnej lotniska ze źródeł bezemisyjnych.

– To jeden z najważniejszych kamieni milowych w programie CPK. Dwa lata wytężonej pracy naszego zespołu i kilkudziesięciu wykonawców raportu środowiskowego. Dziękuję i gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad raportem środowiskowym i wnioskiem o decyzję środowiskową, który dziś został złożony do warszawskiego RDOŚ – dodał prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Spółka wyjaśniła, że po złożeniu raportu nastąpi m.in. analiza formalna złożonej dokumentacji, a po wszczęciu postępowania – opiniowanie m.in. przez Wody Polskie i Głównego Inspektora Sanitarnego. – Przepisy zakładają w dalszej części postępowania udział społeczeństwa, który daje możliwość wyrażenia opinii stronom postępowania – zapewniono.

BUDOWA CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO

Centralny Port Komunikacyjny ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

PAP/am

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj