Zima za pasem, drogowcy w pełnej gotowości. Tysiące pracowników i pojazdów wyjedzie na drogi

(fot. GDDKIA)

Kilka tysięcy osób będzie pracować przy odśnieżaniu w trakcie sezonu zimowego, aby zapewnić przejezdność dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że do dyspozycji będzie miała około 2,3 tys. pojazdów (pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe) a także 292 magazyny soli.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje ponad 17,8 tys. km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni (np. dróg serwisowych) to ponad 21 tys. km. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym siedem dni w tygodniu. – Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi zawarliśmy umowy na utrzymanie całej sieci – wyjaśniają przedstawiciele GDDKiA.

STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG

GDDKiA na podstawie średniego zużycia soli z ostatnich dziesięciu lat przewiduje, że w sezonie zimowym 2022/2023 do zimowego utrzymania zużytych może zostać około:350 tys. ton soli drogowej, 2,4 tys. ton chlorku wapnia, 31 tys. ton materiałów uszorstniających.

Cała sieć dróg krajowych w sezonie zimowym będzie utrzymywana w następujących standardach:

  • W standardzie I – około 5,2 tys. km – Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
  • W standardzie II – około 11,1 tys. km – Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.
  • W standardzie III – około 1,9 tys. km – Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.
  • W standardzie V – około 2,7 tys. km – Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp (co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi,

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności takich jak zawieje i zamiecie śnieżne czy długotrwałe burze śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być utrudnione. Co za tym idzie, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD.

INFORMACJE O WARUNKACH RUCHU

W GDDKiA działają Punkty Informacji Drogowej, które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je ich użytkownikom oraz mediom. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej drogi.gddkia.gov.pl. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu.

CHCESZ PRZEJECHAĆ – PRZEPUŚĆ

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę – bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym. Dlatego GDDKiA apeluje o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg.

PAP/aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj