W niedzielę w Kościele katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny

(Fot. redemptor.pl)

„Będziecie moimi świadkami” – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego obchodzonego w Kościele powszechnym 23 października. W Polsce nazywany jest Niedzielą Misyjną. Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny. Zebrane tego dnia pieniądze z tacy będą przeznaczone na utrzymanie i rozwój Kościoła na terytoriach misyjnych.

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego od kilku lat papież przygotowuje specjalne orędzie. W tym roku podjął temat świadectwa. Podkreślił, że „chrześcijanin jest powołany do tego, by być misjonarzem i świadkiem Chrystusa”.

– Misjonarze Chrystusa nie są posyłani, aby przekazywać siebie samych, aby popisywać się swoimi zaletami, zdolnościami przekonywania czy umiejętnościami kierowniczymi. Mają natomiast najwyższy zaszczyt ofiarowania Chrystusa słowem i czynem, głosząc wszystkim Dobrą Nowinę o Jego zbawieniu z radością i szczerością, tak jak pierwsi apostołowie – wskazał papież.

Według Franciszka kluczowe znaczenie dla przekazu wiary ma świadectwo ewangelicznego życia chrześcijan – „pełne, konsekwentne i radosne świadectwo o Chrystusie będzie z pewnością siłą przyciągającą dla rozwoju Kościoła także w trzecim tysiącleciu”.

PO PIERWSZE: MODLITWA

Głównym celem Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego jest modlitwa za terytoria misyjne, gdzie Kościół lokalny jest jeszcze ubogi i potrzebuje wsparcia duchowego i materialnego. Tego dnia w świątyniach na całym świecie wierni modlą się za misje i składają ofiary na tacę, które przeznaczane są na tzw. fundusz solidarności, z którego watykańska Dykasteria ds. Ewangelizacji przekazuje konkretne sumy na realizację projektów misyjnych.

Mogą one mieć charakter: pomocy zwyczajnej, obejmującej m.in. działania o charakterze administracyjnym, pomocy dla katechistów, dotyczącej formacji oraz prowadzonej przez nich działalności wspierania misjonarzy, jak również pomocy nadzwyczajnej – dotyczącej budowy świątyń czy budynków na użytek działalności parafialnej i misyjnej.

Z zebranych w Światowy Dzień Misyjny pieniędzy utrzymywani są również księża i katechiści pracujący na terenach misyjnych, misjonarze i miejscowi kapłani.

Światowy Dzień Misyjny jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych. Został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI. Obchodzony jest każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie w przedostatnią niedzielę października.

PAP/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj